Takaisin

Välttämättömät rasvahapot atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leena Koulu
25.5.2016

Näytön aste: A

Välttämättömillä rasvahapoilla ei ole tehoa atooppisen ekseeman hoidossa.

Systemoituun katsaukseen ja meta-analyysiin «van Gool CJ, Zeegers MP, Thijs C. Oral essential f...»1 haettiin lumekontrolloituja julkaisuja, joissa on tutkittu välttämättömien rasvahappojen (n-3- ja n-6-rasvahappojen) tehoa atooppisen ekseeman hoidossa, kun lopputuloksena on atooppisen ekseeman vaikeusaste. Hyvätasoisia tutkimuksia MEDLINE-, EMBASE- ja CURRENT CONTENTS -tietokannoista vuosien 1966 ja 4/2002 väliltä löytyi 22 (18 gammalinoleenihappo GLA:n (n-6) tehoa, 4 dokosaheksaeenihappo DHA:n ja eikosapentaeenihappo EPA:n (n-3) tehoa selvittävää tutkimusta; 1 357 potilasta ikäryhmistä 0,6–78 vuotta). GLA:n lähteinä olivat purasruoho-, helokki- ja mustaherukkaöljyt, DHA:n ja EPA:n lähteinä kalaöljyt. Tutkimuksista 14 oli satunnaistettua ja kontrolloitua, 5 crossover-tyyppistä ja 3 kliinistä tutkimusta, joissa ei annettu tietoa satunnaistamisesta. Hoitojen teho (effect size) yhdenmukaistettiin yhteisen laskukaavan mukaan. GLA-annoksen vaihteluväli oli 90–720 mg/vrk; käyttöaika oli 3–24 viikkoa. EPA-annoksen vaihteluväli oli 204–3 060 mg ja DHA:n 132–1 920 mg; käyttöaika oli 12–16 viikkoa. Lumeena käytettiin yleisimmin nestemäistä parafiiniä, oliiviöljyä tai palmuöljyä. Yhdistetty hoitojen teho (pooled effect size) antoi arvon 0,15 (-0,02 – +0,33) GLA:lle, 0,01 (-0,27 – +0,30) kalaöljyille. Julkaisuharha näytti hyvinkin mahdolliselta.

Meta-analyysin mukaan rasvahapoilla ei ole voitu osoittaa merkitsevää tehoa atooppisen ekseeman hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

151 potilasta, joista 69 lasta, satunnaistettiin käyttämään 12 viikon ajan kaksi kertaa vuorokaudessa purasruohoöljyä (920 mg GLA/aikuiset, 460 mg/lapset) tai lumetta (parafiiniöljy/aikuiset, oliiviöljy/lapset) «Takwale A, Tan E, Agarwal S ym. Efficacy and toler...»2. Muu atooppisen ekseeman hoito säilyi entisellään. Potilaat arvioitiin lähtötilanteessa ja 2, 4, 8 ja 12 viikon kuluttua. Lääkärin arvion lisäksi potilaat arvioivat itse ekseemansa tilanteen ja hoitomuodon siedettävyyden. 11 potilasta keskeytti tutkimuksen.

GLA-ryhmässä SASSAD-pisteytys väheni 30:sta 27:een, lumeryhmässä 28:sta 23:een. Ryhmien välinen ero keskimääräisessä paranemistuloksessa oli 1,4 pistettä lumeryhmän hyväksi (95 % luottamusväli -2,2–+ 5,0 p, p = 0,45). GLA-valmisteella oli lumetta vähemmän haittavaikutuksia (ei tilastollista testausta). Kummassakaan ryhmässä ei ilmaantunut hematologisesti tai biometrisesti mitattavia kliinisesti merkittäviä haittoja.

GLA-valmisteella ei ollut hoitovastetta atooppisen ekseeman hoidossa lumeeseen verrattaessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsaukseen «Bath-Hextall FJ, Jenkinson C, Humphreys R ym. Diet...»3, «»1 haettiin heinäkuuhun 2010 mennessä julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, joissa selvitettiin ravintolisien hoitovastetta atooppiseen ekseemaan. 2 tutkimuksessa verrattiin kalaöljyn tehoa lumeena käytettyyn oliivi- tai maissiöljyyn. Muissa tutkimuksissa verrattiin tyrniöljyä lumeöljyyn, hampun siemenöljyä lumeöljyyn, auringonkukkaöljyä (linoleenihappo) kalaöljyyn ja lumeöljyyn sekä dokosaheksaeenihappoa (DHA) saturoituihin rasvahappoihin. Ensisijainen hoidon tehon mittari oli atooppisen ekseeman oireiden lievittyminen sekä lyhytaikaisessa seurannassa (6 viikkoa) että pitkäaikaisseurannassa (6 kuukautta). Aikuisia atooppista ekseemaa sairastavia potilaita näissä tutkimuksissa oli yhteensä 375.

Vakuuttavaa näyttöä välttämättömien rasvahappojen tehosta atooppisen ekseeman hoidossa ei näissä tutkimuksissa todettu.

Tähän katsaukseen ei sisällytetty helokki- tai purasöljytutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Gool CJ, Zeegers MP, Thijs C. Oral essential fatty acid supplementation in atopic dermatitis-a meta-analysis of placebo-controlled trials. Br J Dermatol 2004;150:728-40 «PMID: 15099370»PubMed
  2. Takwale A, Tan E, Agarwal S ym. Efficacy and tolerability of borage oil in adults and children with atopic eczema: randomised, double blind, placebo controlled, parallel group trial. BMJ 2003;327:1385 «PMID: 14670885»PubMed
  3. Bath-Hextall FJ, Jenkinson C, Humphreys R ym. Dietary supplements for established atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD005205 «PMID: 22336810»PubMed