Takaisin Tulosta

Lisätietoa ruoka-allergioista lasten atooppisessa ekseemassa

Lisätietoa aiheesta
Anna Pelkonen
25.5.2016
 • Ruoka-allergian iho-oireet lapsilla
  • Ruoka-allergiaan liittyviä iho-oireita lapsilla ovat urtikaria ja atooppisen ekseeman paheneminen «Saarinen KM, Savilahti E. Infant feeding patterns ...»1, «Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk ...»2, «Vanto T, Helppilä S, Juntunen-Backman K ym. Predic...»3.
  • Ruoka-allergian oireet ilmaantuvat joko välittömästi tai muutaman viikon viiveellä uuden ruoka-aineen aloituksen jälkeen. Tämä tarkoittaa lehmänmaidon ja viljojen suhteen usein 3–8 kuukauden ikää eli samaa ikää, jossa atooppinen ekseemakin usein puhkeaa. Tuolloin iho-oireet usein tulkitaan ruoka-aineen aiheuttamiksi.
  • Atooppisen ekseeman luonteeseen kuuluu sen vaikeusasteen vaihtelu, mikä edelleen vaikeuttaa tulkintaa uusien ruokien aloitusiässä. Tämän selventäminen perheelle on tärkeää. On tärkeää pitää mielessä, että atooppinen ekseema on itsenäinen tauti eli atooppisen ekseeman syy ei ole ruoka-allergia. Atooppiseen ekseemaan liittyy ihon läpäisyesteen puutteellinen toiminta ja erilaisia immunologisia ja perinnöllisiä tekijöitä. Hoitona on ihon paikallishoito. Erityisesti alle vuoden ikäisillä lapsilla ruoka-allergia voi olla pahentamassa iho-oireilua «Campbell D. Role of food allergy in childhood atop...»4.
 • Yleisyys
 • Ruoka-aineallergiaselvitykset lapsilla
  • Lievässä ekseemassa ei ruoka-allergioiden selvittely ole tarpeen.
  • Ruoka-allergiaa voidaan selvittää, jos alle vuoden ikäisen lapsen atooppinen ekseema on keskivaikea tai vaikea, ja asianmukaisella paikallishoidolla ei saada vastetta.
  • Selvitys ruoka-allergian vuoksi sisältää ruoka-aineen lyhytaikaisen (1–2 viikon) eliminaation ja suotuisan vasteen jälkeen altistuskokeen. Diagnoosin perusta on välttämiskokeessa todettu oireiden häviäminen ja altistuskokeessa oireiden uudelleen ilmaantuminen.
  • Todellisen ruoka-allergian ollessa kyseessä, altistuksessa tuleva oire on yleisimmin välitön, esimerkiksi urtikariaoire «Campbell D. Role of food allergy in childhood atop...»4.
  • Allergiatestien (ihopistokokeet, IgE-vasta-aineet) merkitys on vähäinen, ja ne auttavat lähinnä pienten, alle 1-vuotiaiden lasten oireiden arvioinnissa ja ruokavalion suunnittelussa.
   • Ohimenevä IgE-herkistyminen yhdelle tai muutamalle ruoka-aineille on yleistä, ilman että lapselle ilmenee oireita ruoasta.
   • Vaikeaa ekseemaa sairastavalta imeväisikäiseltä lapselta tulee ruoka-allergian mahdollisuus tutkia spesifisellä IgE testillä (ihopistokoe tai seerumin spesifi IgE).
   • Negatiivinen IgE-testitulos ei sulje pois ruoka-allergiaa.
   • Ks. myös Käypä hoito -suositus Ruoka-allergia (lapset) «Ruoka-allergia (lapset)»1 .
  • Epikutaanitestejä ei ole validoitu kliiniseen käyttöön (Käypä hoito -suositus Ruoka-allergia (lapset) «Ruoka-allergia (lapset)»1).
  • Seerumin ruokaspesifiset IgA- ja IgG-vasta-ainemääritykset eivät korreloi ruoka-allergian oireisiin «Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK ym. Testing f...»7, «Antico A, Pagani M, Vescovi PP ym. Food-specific I...»8. Sen sijaan spesifiset IgG4-vasta-ainetasot osoittavat, että atooppinen lapsi on toistuvasti altistunut kyseiselle ruoalle, minkä vuoksi immuunijärjestelmä tunnistaa nämä ruokakomponentit. EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) on antanut selkeän suosituksen olla käyttämättä näitä testejä ruoka-allergian diagnostiikassa «Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK ym. Testing f...»7.
 • Ruokavaliomuutokset
  • Atooppinen ekseema ei ole peruste ruokavalion muutoksiin, ellei potilaalla ole selkeitä oireita ruoka-aineista.
  • Eliminaatioruokavalio sisältää myös riskejä vahinkoaltistusten aiheuttamasta reaktiosta. Jos lapsi sietää ruoka-ainetta, vaikka onkin IgE-herkistynyt ruoka-aineelle, ei häntä tule ohjata eliminaatioruokavaliolle «Flinterman AE, Knulst AC, Meijer Y ym. Acute aller...»9.
  • Isommilla lapsilla perusruoka-aineet harvoin aiheuttavat iho-oireita. Lapset, joilla on siitepölyallergia koivulle, timoteille tai pujolle, saavat usein ns. oraaliallergiasyndrooman oireita eli suun kutinaa, pistelyä, punoitusta suun ympärillä ja palan tunnetta kurkussa. Nämä ruoat eivät yleensä pahenna ekseemaa.

Kirjallisuutta

 1. Saarinen KM, Savilahti E. Infant feeding patterns affect the subsequent immunological features in cow's milk allergy. Clin Exp Allergy 2000;30:400-6 «PMID: 10691899»PubMed
 2. Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk allergy in Danish infants during the first 3 years of life. Clinical course in relation to clinical and immunological type of hypersensitivity reaction. Allergy 1990;45:587-96 «PMID: 2288394»PubMed
 3. Vanto T, Helppilä S, Juntunen-Backman K ym. Prediction of the development of tolerance to milk in children with cow's milk hypersensitivity. J Pediatr 2004;144:218-22 «PMID: 14760265»PubMed
 4. Campbell D. Role of food allergy in childhood atopic dermatitis. J Pediatr Health 2012;48:1058-64
 5. Fleicher DM, Bock SA, Spears GC ym. Oral food challenges in children with a diagnosis of food allergy. J Pediatr 2011;158:678-83
 6. Hill DJ, Hosking CS, de Benedictis FM ym. Confirmation of the association between high levels of immunoglobulin E food sensitization and eczema in infancy: an international study. Clin Exp Allergy 2008;38:161-8 «PMID: 18028467»PubMed
 7. Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK ym. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy 2008;63:793-6 «PMID: 18489614»PubMed
 8. Antico A, Pagani M, Vescovi PP ym. Food-specific IgG4 lack diagnostic value in adult patients with chronic urticaria and other suspected allergy skin symptoms. Int Arch Allergy Immunol 2011;155:52-6 «PMID: 21109748»PubMed
 9. Flinterman AE, Knulst AC, Meijer Y ym. Acute allergic reactions in children with AEDS after prolonged cow's milk elimination diets. Allergy 2006;61:370-4 «PMID: 16436148»PubMed