Takaisin Tulosta

Atooppinen ekseema: vaikutus eri elämänalueisiin

Lisätietoa aiheesta
Leena Koulu ja Raija Sipilä
27.5.2016
Taulukko 1. Atooppinen ekseema: vaikutus eri elämänalueisiin
SCORAD = Scoring of Atopic Dermatitis
EASI = Eczema Area and Severity Index
DLQI = Dermatology Life Quality Index
QoLIAD = Quality of Life Index for Atopic Dermatitis
Beck = Beckin depressiokysely
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale
SEQ = Stigmatisation and Eczema Questionnaire
RSE = Rosenberg Self-Esteem Scale
FNE = The Fear of Negative Evaluation Scale
DFI = Dermatitis Family Impact
Ennuste: Vauvaikäisenä esiintynyt ekseema voi monella iän karttuessa rauhoittua jopa täysin. Ennusteeseen vaikuttavat taudin vaikeusaste ja atooppinen herkistyminen. Suurimmalla osalla lapsista atooppinen ekseema paranee tai lievenee vuosien kuluessa mutta voi pahentua uudelleen nuoruus- tai aikuisiässä. Aikuisiässä vaikeahoitoista voi olla kasvojen alueen ekseema, ja erityisen hankala on silmäluomien ekseema. Käsien atooppinen ekseema saattaa hankaloittaa arkielämää ja vaikuttaa työkykyyn.
Keskeiset ongelmat
(perustuu ICF-luokitukseen)
Vaikutus Mittarit Myötävaikuttavat tekijät
(tekijät, jotka muokkaavat terveysongelman vaikutusta kyseiseen osa-alueeseen)
Vaikuttavat hoitointerventiot Vaikuttavat kuntoutus-interventiot
Iho: kutina Heikentää elämänlaatua, unen laatua, mielialaa ja keskittymiskykyä SCORAD, kutina-VAS, Beck, HADS ja muut depressiomittarit Ks. Käypä hoito -suositus Depressio «Depressio»1 Psyykkiset tekijät ja sairaudet
Sosioekonomiset tekijät
Työaltisteet ja työolosuhteet
Säännöllinen paikallishoito perusvoiteella «Perusvoiteet ilmeisesti vähentävät atooppisen ekseeman oireita.»B.
Jaksottainen paikallishoito kortikosteroidivoiteella.
Kalsineuriininestäjät «Takrolimuusivoide (0,1-prosenttinen ja 0,03-prosenttinen) on tehokkaampi kuin voidepohja ja 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on yhtä tehokas kuin hydrokortisoni-17-butyraattivoide atooppisen ekseeman hoidossa.»A, «0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on ilmeisesti 1-prosenttista pimekrolimuusiemulsiovoidetta tehokkaampi aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa.»B, «1-prosenttinen pimekrolimuusiemulsiovoide on tehokkaampi kuin perusvoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa. Se on tehokas ja turvallinen myös kasvojen alueen ihottuman hoidossa ja vähentää kortikosteroidivoiteen tarvetta.»A, «Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella 2–3 kertaa viikossa alueille, joissa ihottumaa yleensä on esiintynyt, vähentää merkittävästi pahenemisvaiheita ja kortikosteroidivoiteiden käyttöä perusvoiteisiin verrattuna.»A.
UV-valohoito «Kapeakaistainen UVB-hoito on ilmeisesti tehokas aikuisen atooppisen ekseeman hoidossa.»B.
Potilasohjaus «Potilasohjauksella voidaan parantaa atooppisen ekseeman hoidon onnistumista.»A.
Psykologiset hoitokeinot «Lisätietoa psyykkisistä tekijöistä ja niihin liittyvistä interventioista atooppisessa ekseemassa»1.
Muut hoidot erikoislääkärin arvion perusteella.
Potilasohjaus «Potilasohjauksella voidaan parantaa atooppisen ekseeman hoidon onnistumista.»A.
Ilmastohoito «Ilmastohoito saattaa lievittää atooppista ihottumaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Suotuisan vaikutuksen kestosta ei ole luotettavaa näyttöä.»C.
Iho: ihottuma-alueet Kosmeettinen/sosiaalinen haitta, kipu ja kosketusarkuus EASI, SCORAD
SEQ
RSE
Opiskelu ja arkipäivässä selviytyminen Väsymys ja alentunut keskittymiskyky altistavat alisuoriutumiselle koulussa ja päivittäisissä askareissa. DLQI, QoLIAD ja muut ihottuma-spesifiset elämänlaatu-mittarit
Sosiaalinen elämä Läheiset ihmissuhteet, heikentynyt itsetunto, rajoitteet harrastuksissa RSE, FNE
DFI
Työelämä Alisuoriutuminen työelämässä, työ-kyvyttömyyden riski, rajoitteet kouluttautumis- ja työnsaanti-mahdollisuuksissa
Kotielämä Stressiä ja jännitettä perheessä
Riippuvuus
Ahdistuneisuus
Kotityöt, kuten siivoaminen, tiskaaminen, pyykinpesu, ruuanlaitto
DFI