Takaisin

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteilla aikuisten ja lasten atooppisessa ekseemassa

Näytönastekatsaukset
Anna Pelkonen
26.5.2016

Näytön aste: A

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella 2–3 kertaa viikossa alueille, joissa ihottumaa yleensä on esiintynyt, vähentää merkittävästi pahenemisvaiheita ja kortikosteroidivoiteiden käyttöä perusvoiteisiin verrattuna.

Keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavia 2–15-vuotiaita lapsia (n = 206) hoidettiin alkuun 4 viikon ajan aamuin illoin joko 0,03-prosenttisella takrolimuusivoiteella tai keskivahvalla kortikosteroidivoiteella. Sen jälkeen hoitona oli 16 viikon ajan takrolimuusivoide aamuin illoin. Vaiheessa II lapsilla (n = 105) käytettiin sokkoutetusti joko voidepohjaa tai takrolimuusivoidetta kerran vuorokaudessa 3 vuorokautena viikossa aiemmin affisioituneille ihoalueille «Paller AS, Eichenfield LF, Kirsner RS ym. Three ti...»1. Pahenemisvaiheet hoidettiin 2 kertaa vuorokaudessa käytettävällä takrolimuusivoiteella.

Säännöllisen hoidon jälkeen käytetty ylläpitohoito takrolimuusivoiteella lisäsi oireettomien vuorokausien määrää (primaarimuuttuja) merkittävästi verrattuna voidepohjahoitoon (174 vs 107 vuorokautta, p = 0,0008). Aika ensimmäiseen pahenemisvaiheeseen oli merkittävästi pidempi takrolimuusivoiteella hoidetuilla kuin voidepohjaa käyttävillä (116 vs 31 vuorokautta, p = 0,04)

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa ylläpitohoitoa jatkettiin vuoden ajan «Thaçi D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA ym. Proact...»2. Avoimessa vaiheessa 267 lasta hoidettiin takrolimuusivoiteella 2 kertaa vuorokaudessa, kunnes ihottuma rauhoittui (IGA alle 2, korkeintaan 6 viikon ajan). Sen jälkeen potilaat satunnaistettiin joko voidepohja- tai takrolimuusiryhmään. Pahenemisvaiheet hoidettiin 2 kertaa vuorokaudessa käytettävällä takrolimuusivoiteella. Primaarimuuttuja oli pahenemisvaiheiden määrä ylläpitohoidon aikana.

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella vähensi merkittävästi pahenemisvaiheiden määrää voidepohjahoitoon verrattuna ja aika 1. pahenemisvaiheeseen oli merkittävästi pidempi takrolimuusiryhmässä (173 vs 38 vuorokautta). Elämänlaadussa tai haittavaikutusten määrässä ryhmien välillä ei ollut eroja.

Samaa aineistoa käyttäen arvioitiin myös hoidon kustannuksia. Ylläpitohoito ei lisännyt kustannuksia, ja vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavilla potilailla kustannukset ylläpitohoidossa olivat matalammat kuin perinteisessä hoidossa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (2 002 ± 2 315 € vs 1 571 ± 1 122 €) «Thaci D, Chambers C, Sidhu M ym. Twice-weekly trea...»3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä vuodelta 2011 «Schmitt J, von Kobyletzki L, Svensson A ym. Effica...»4käytiin läpi kaikki lumekontrolloidut aikuis- ja lapsityöt, joissa tutkittiin takrolimuusivoiteen käyttöä atooppisen ekseeman ylläpitohoidossa. Tutkimuksia oli 4. Aikuisille käytettiin 0,1-prosenttista ja lapsille 0,03-prosenttista takrolimuusivoidetta 40–52 viikon ajan 2 tai 3 kertaa viikossa alkuhoidon jälkeen. Lapsitutkimukset on eritelty edellä.

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella vähensi merkittävästi riskiä pahenemisvaiheeseen verrattuna voidepohjahoitoon (RR 0,775; 95 % luottamusväli 0,60–0,998). Hoidon teho ei eronnut aikuisten ja lasten välillä. Ylläpitohoito oli yhtä hyvin siedetty kuin voidepohjahoito.

Meta-analyysiin sisällytetyssä eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa «Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G ym. Proactiv...»5 oli avoin alkuhoito, jossa 275 aikuista käytti 0,1-prosenttista takrolimuusivoidetta 2 kertaa vuorokaudessa ihottuma-alueille 6 viikon ajan (IGA alle 2). Sen jälkeen potilaat satunnaistettiin käyttämään joko voidepohjaa (n = 108) tai 0,1-prosenttista takrolimuusivoidetta (n = 116) 2 kertaa viikossa vuoden ajan. Pahenemisvaiheet hoidettiin takrolimuusivoiteella 2 kertaa vuorokaudessa, kunnes IGA oli alle 2. Päätemuuttuja oli taudin pahenemisvaiheiden määrä ylläpitohoidon aikana.

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella vähensi merkittävästi pahenemisvaiheiden määrää perusvoidehoitoon verrattuna (p < 0,001) ja pidensi aikaa ensimmäiseen pahenemisvaiheeseen (median 142 vs 15 vuorokautta, p < 0,001). Haittavaikutuksissa ei ollut ryhmien välillä eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Breneman D, Fleischer AB Jr, Abramovits W ym. Inte...»6oli 197 potilasta, joilla oli vähintään keskivaikea atooppinen ekseema (PSGA score = Physician´s Static Global Assessment ≥ 3) ja jotka olivat vastanneet päivittäiseen takrolimuusihoitoon (PSGA score 0–1). Aikuisia oli 87, loput olivat alle 16-vuotiaita. Alkuvaiheen 16 viikon päivittäisen takrolimuusihoidon jälkeen potilaat satunnaistettiin käyttämään joko 0,03- tai 0,1-prosenttista takrolimuusivoidetta (n = 125) tai voidepohjaa (n = 72) 3 kertaa viikossa 40 viikon ajan. Pahenemisvaiheeksi määriteltiin PSGA score ≥ 2. Tällöin aloitettiin tehostettu hoito takrolimuusivoiteella päivittäin. Päämuuttuja oli ylläpitohoitovuorokausien määrä (= vuorokaudet ylläpitohoidon alusta tehostetun hoidon alkuun).

Ylläpitohoitopäiviä oli merkittävästi enemmän takrolimuusiryhmässä kuin voidepohjaryhmässä (mean 177 vs 134 vuorokautta, p = 0,003) ja aika ensimmäiseen pahenemisvaiheeseen oli merkittävästi pidempi (median 169 vs 43 vuorokautta, p = 0,037). Tutkimus oli Astellas Pharman tukema.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa oli vain potilaita, jotka vastasivat primaaristi takrolimuusihoitoon.

Kirjallisuutta

 1. Paller AS, Eichenfield LF, Kirsner RS ym. Three times weekly tacrolimus ointment reduces relapse in stabilized atopic dermatitis: a new paradigm for use. Pediatrics 2008;122:e1210-8 «PMID: 19015204»PubMed
 2. Thaçi D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA ym. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. Br J Dermatol 2008;159:1348-56 «PMID: 18782319»PubMed
 3. Thaci D, Chambers C, Sidhu M ym. Twice-weekly treatment with tacrolimus 0.03% ointment in children with atopic dermatitis: clinical efficacy and economic impact over 12 months. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:1040-6 «PMID: 20158589»PubMed
 4. Schmitt J, von Kobyletzki L, Svensson A ym. Efficacy and tolerability of proactive treatment with topical corticosteroids and calcineurin inhibitors for atopic eczema: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol 2011;164:415-28 «PMID: 20819086»PubMed
 5. Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G ym. Proactive treatment of atopic dermatitis in adults with 0.1% tacrolimus ointment. Allergy 2008;63:742-50 «PMID: 18592619»PubMed
 6. Breneman D, Fleischer AB Jr, Abramovits W ym. Intermittent therapy for flare prevention and long-term disease control in stabilized atopic dermatitis: a randomized comparison of 3-times-weekly applications of tacrolimus ointment versus vehicle. J Am Acad Dermatol 2008;58:990-9 «PMID: 18359127»PubMed