Takaisin Tulosta

Sydämen vajaatoiminnan (HFrEF) lääkehoidon käytännön toteutus

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sydämen vajaatoiminta
25.1.2017
Kuva 1.

Diagnoosin yhteydessä (erikoissairaanhoito tai perusterveydenhuolto) tulee aloittaa ennusteeseen vaikuttava lääkitys (ACE:n estäjä/AT1-salpaaja ja beetasalpaaja), jonka annostusta pyritään aktiivisesti suurentamaan tavoiteannokseen. Oireiselle potilaalle lisätään myös MRA. Oireiden lievitykseen ja nesteen kertymisen hoitoon käytetään diureettia pienimmällä tehokkaalla annoksella. Jos oireet jatkuvat tehokkaasta lääkehoidosta huolimatta, tulee erikoissairaanhoidossa tehdä arvio siitä, onko hoitoa mahdollista vielä tehostaa lääke- tai laitehoidolla.

Copyright: Duodecim / Käypä hoito