Takaisin Tulosta

Potilaan oireiden itsearviointitaulukko omahoidon tueksi

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sydämen vajaatoiminta
13.2.2017
Kuva 1.

Itsearviointitaulukkoa käyttämällä potilas oppii tunnistamaan sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheet ja ottamaan yhteyttä silloin, kun oirekuvassa on tapahtunut oleellinen muutos, johon saatetaan tarvita hoitoa tai lääkityksen muokkausta.

Lähde: Palliatiivinen hoito, Kustannus Oy Duodecim (pik00056)