Takaisin Tulosta

Hammasperäisen infektion hoidon periaatteet

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet
8.5.2017
Kuva 1.

Hammasperäisen infektion hoidon periaatteet.

Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä. Useimmat potilaat eivät tarvitse mikrobilääkeprofylaksia tai -hoitoa hammasperäisen infektion hoidon yhteydessä. Jos mikrobilääkitystä tarvitaan, se aloitetaan ennen hammashoitotoimenpidettä kerta-annosprofylaksilla.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim