Takaisin Tulosta

Ryhmän IC rytmihäiriölääkityksen aloittaminen ja potilaan seuranta

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
24.5.2017
Kuva 1.

Ennen ryhmän IC lääkityksen aloittamista on varmistettava sydämen kaikututkimuksella, että sydän on rakenteellisesti terve. Kliininen rasituskoe tehdään aina, jos sepelvaltimotautia ei muutoin voida sulkea varmasti pois. Erityistapauksissa voidaan käyttää lääkityksen vakiinnuttua tehtävää rasituskoetta proarytmialle alttiiden potilaiden ja hitaiden metaboloijien löytämiseksi. VES = kammiolisälyönti.