Takaisin Tulosta

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017

Käypä hoito -kuvat
Tiina Laatikainen
27.10.2020
Kuva 1.

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017.

Lähde: Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017-tutkimus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»1