Takaisin Tulosta

Osasairauspäivärahaprosessin eteneminen

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sairauspoissaolon tarpeen arviointi
12.7.2019
Kuva 1.

Osasairauspäivärahaprosessin eteneminen.

Muokattu lähteestä Kuuva N. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit. 05/2011. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita. Eläketurvakeskus