Takaisin Tulosta

Itsemurhariskiin vaikuttavia tekijöitä kuvaava malli

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito
7.1.2020
Kuva 1.

Itsemurhariskiin vaikuttaa suuri joukko sekä ryhmä- että yksilötason tekijöitä. Yksilötason tekijät voidaan ryhmitellä varhaisiin (tai perittyihin), kehityksellisiin (tai välittäviin) ja välittömiin (kumuloituviin) tekijöihin, joista monet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mikä vaikuttaa osaltaan itsetuhokäyttäytymisen kokonaisriskiin.

*Mikä tahansa psykiatrinen häiriö, johon liittyy itsemurhariski tai psykiatrinen samanaikaissairastavuus, sisältäen vakavan masennustilan, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, skitsofrenian ja persoonallisuushäiriöt; ajankohtainen masennusjakso voi olla lisääntyneen itsetuhokäyttäytymisen riskitekijä.

Kaavio löytyy suosituksesta myös tulostettavassa PDF-muodossa «hoi50122h.pdf»1.

Uudelleenjulkaisulupa: Kuva julkaistaan kustantajan Elsevierin luvalla.

Käännetty (Sami Pirkola, Tanja Laukkala) lähteestä Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. Lancet 2016;387:1227-39