Takaisin Tulosta

Toipuminen traumaperäisestä stressihäiriöstä ja traumatyyppi aikuisilla

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
9.1.2020
Kuva 1.

Mukailtu lähteestä: Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, ym. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. Eur J Psychotraumatol 2017;8(sup5):1353383 «PMID: 29075426»PubMed