Takaisin Tulosta

Kohonneen verenpaineen seulonta ja diagnosointi

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Kohonnut verenpaine
10.9.2020
Kuva 1.

Kohonneen verenpaineen seulonta ja diagnosointi. Jos verenpaine on koholla vastaanottomittauksissa, kohonneen verenpaineen diagnoosi tulee varmistaa ensisijaisesti vastaanoton ulkopuolisilla mittauksilla. Elleivät vastaanoton ulkopuoliset mittaukset ole toteutettavissa, diagnoosin tulee perustua toistettuihin vastaanotolla tehtäviin mittauksiin.

Lähde: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-104