Takaisin Tulosta

Vastaanottopainetasoon perustuva hoitokaavio

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Kohonnut verenpaine
4.12.2020
Kuva 1.

Vastaanottopainetasoon perustuva hoitokaavio