Takaisin Tulosta

Mall för en god psykiatrisk bedömning och initial vård av patient som försökt begå självmord

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Förebyggande av självmord och vård av patient som försökt begå självmord
28.10.2020
Bild 1.

Mall för en god psykiatrisk bedömning och initial vård av patient som försökt begå självmord. Utskriftsversion av diagrammet «gvr00020a.pdf»1 (PDF)