Takaisin Tulosta

Ääreisvaltimotaudin riskitekijät matalan, keskimääräisen ja korkean tulotason maissa

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Alaraajojen tukkiva valtimotauti
18.2.2021
Kuva 1.

Ääreisvaltimotaudin riskitekijät matalan, keskimääräisen ja korkean tulotason maissa.

Mukailtu lähteestä Conte M ym. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg. 2019;69:3S-125S.e40