Kaksisuuntainen mielialahäiriö potilasversio ja luentomateriaali julkaistu

UUTISET 21.05.2021

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö. Siinä esiintyy vaihtelevasti erilaisia masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja. Suurimmalla osalla sairastuneista oireilu on masennusvoittoista, mutta välissä voi olla vähäoireisia tai jopa oireettomiakin jaksoja. Sairaus on useimmiten krooninen ja uusiutuva, joten pitkäaikaisella hoidolla pyritäänkin nimenomaan ehkäisemään sairausjaksojen uusiutumista.

Potilasversio (PDF) >>

För patienter (PDF) >>

Luentomateriaali >>