Käypää hoitoa podcast-sarja hammaslääketieteeseen liittyen

UUTISET 18.06.2021

Hammaslääkäriseura Apollonian Käypää hoitoa podcast-sarja käynnistyi 18.5.2021, jossa käydään läpi hammaslääketieteen Käypä hoito -suositukset yksi kerrallaan. Haastateltavina on suositustyöryhmien jäseniä ja isäntänä toimii HLL Mikko Nyman. Podcast-sarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Apollonia ja QAdental.

Sarja alkoi pohjustuskeskustelulla Käypä hoito -toimittaja Marja Pölläsen kanssa. Ensimmäisessä osassa jutellaan suositusten tekemisestä ja sisällöstä yleisesti.

Toisessa osassa (15.6.2021) aiheena on Karies (hallinta) -suositus ja haastateltavana professori emerita, EHL Vuokko Anttonen.

Kolmas osa (13.7.2021) käsittelee Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) -suositusta ja keskustelemassa ovat HLT, EHL Marika Doepel ja Dos., EHL Ritva Näpänkangas.

Neljäs osa (17.8.2021) aiheena on Viisaudenhammas-suositus.

Koko sarja kootaan mm. Apollonian verkkosivuille, QAdentalin sivuille ja Spotifyhin.