Takaisin Tulosta

Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käypä hoito -suosituksen luentomateriaali

Luentomateriaalit
Käypä hoito -toimitus
4.9.2013
  • Käypä hoito -suositusten luentomateriaalit on laadittu tukemaan suosituksen käyttöönottoa.
  • Ne ovat vapaasti käytettävissä terveydenhuollon, julkishallinnon ja oppilaitosten koulutuksissa ja apuna ammattilaisten arjessa.
  • Käypä hoito -toimituksen tuottamat aineistot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
  • Esityksen sisältöä ei saa muuttaa.
    • Jos esitykseen sisällytetään muuta materiaalia, Käypä hoito -esityspohjaa ei saa käyttää lisätyssä materiaalissa.

Lyhentyneen hammaskaaren hoito -suosituksen luentomateriaaliin pääset tästä linkistä «hoi50094_lyhentynyt_hammaskaari.pptx»1