Takaisin Tulosta

Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suosituksen luentomateriaali: Ehkäisy ja psykososiaaliset hoidot

Luentomateriaalit
Käypä hoito -toimitus
11.1.2019
  • Käypä hoito -suositusten luentomateriaalit on laadittu tukemaan suosituksen käyttöönottoa.
  • Ne ovat vapaasti käytettävissä terveydenhuollon, julkishallinnon ja oppilaitosten koulutuksissa ja apuna ammattilaisten arjessa.
  • Käypä hoito -toimituksen tuottamat aineistot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
  • Esityksen sisältöä ei saa muuttaa.
    • Jos esitykseen sisällytetään muuta materiaalia, Käypä hoito -esityspohjaa ei saa käyttää lisätyssä materiaalissa.

Ehkäisy ja psykososiaaliset hoidot luentomateriaaliin pääset tästä linkistä «hoi50118_kaytoshairiot.pptx»1