Lonkka murtui – tavoitteena takaisin kotiin 8.2.2018

KOULUTUKSET 08.02.2018

Tunnetko Lonkkamurtuman päivitetyn Käypä hoito -suosituksen?

Aika: 8.2.2018 klo 9.30–16.45
Järjestäjät: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimitus ja Suomen Luustoliitto
Tavoitteet

  • Tuntea Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus ja osata soveltaa sitä omassa työssään
    Pohtia ja keskustella, miten hoito- ja kuntoutusketju on sujuva tulevissa sote-rakenteissa
    Edistää moniammatillisen hoito- ja kuntoutusketjun toteutumista

Seminaarin luentoesitykset PDF-muodossa:

Seminaarin avaus: Miten lonkkamurtumapotilaiden hoidon tasa-arvo toteutuu Suomessa (Dosentti Antti Malmivaara, THL)
Miten ehkäisemme ensimmäisen lonkkamurtuman?  (Erikoistutkija, FT, ft Saija Karinkanta, UKK-instituutti)
Leikkaukseen valmistautuminen ja kivun hoito  (Professori Hannu Kokki, Itä-Suomen yliopisto)
Reisiluunkaulan murtuma – osteosynteesi, puolitekonivel tai kokotekonivel (Dosentti Minna Laitinen, TAYS:n TULES-vastuualue ja Tekonivelsairaala Coxa)
Miten vaikuttaa lonkkamurtumapotilaan ennusteeseen? (Professori Kaisu Pitkälä, Clinicum, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto)
Lonkkamurtumapotilaan vaikuttava kuntoutus (LT Tiina Huusko, Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus työryhmän puheenjohtaja)
Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa (LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Tuula Pekkarinen, Satakunnan keskussairaala)
Lonkkamurtuman jälkeinen mobilisaatio, fyysinen harjoittelu ja uusien kaatumisten ehkäisy  (Tutkijatohtori, FT, ft Maarit Piirtola, Helsingin yliopisto)
Ortopedinen kuntoutusosasto osana kuntoutusketjua – case Päijät-Häme  (Osastonhoitaja Ulla Toivonen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)
Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa?  (Pääsihteeri Taina Mäntyranta, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO)

Erikoistumispisteet:
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Päätös: HY18/001
Alat (tuntimäärä): Anestesiologia ja tehohoito (7), Fysiatria (7), Geriatria (7), Ortopedia ja traumatologia (7), Radiologia (7), Terveydenhuolto (7), Yleiskirurgia (7), Yleislääketiede (6), Kirurgia / runkokoulutus (7)

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden kuntoutuksen erityispätevyyteen liittyväksi teoreettiseksi koulutukseksi (7 tuntia).