Takaisin

Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Timo Pohjolainen ja Jaro Karppinen
30.6.2014

Näytön aste: C

Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa saattaa olla hoitamatta jättämistä ja lumeakupunktiota tehokkaampi kivunlievityksessä ja toimintakyvyn paranemisessa. Akupunktion tehosta akuutin alaselkäkivun hoidossa ei ole luotettavaa näyttöä.

Cochrane-katsaukseen «Furlan AD, van Tulder MW, Cherkin DC ym. Acupunctu...»1, «»1 otettiin 35 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli 2 861potilasta. Lähteinä olivat CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, Chinese Cochrane Centre database of clinical trials ja Japanese databases. Yhteensä 20 RCT-julkaisua oli englanniksi, seitsemän japaniksi, viisi kiinaksi ja yhdet julkaisut norjaksi, puolaksi ja saksaksi.

Kolme tutkimusta koski akupunktiohoitoa akuutissa alaselkäkivussa. Otoskoko oli kuitenkin näissä pieni ja tutkimusten laatu heikko. Akupunktiohoidon tehosta ei tutkimusten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä.

Meta-analyyseja ei voitu tehdä tutkimusten erilaisuudesta johtuen. Kroonisessa alaselkäkivussa akupunktio oli kivun lievityksessä hieman parempi kuin hoidoton odotus pooled SMD -0,73 (95 % luottamusväli -1,19 – -0,28). Akupunktio paransi lyhytaikaisesti toimintakykyä (effect size 0,63 (95 % luottamusväli 0,19–1,08). Valeakupunktioon verrattuna akupunktio oli tehokkaampi WMD -10,21 (95 % luottamusväli -14,99 – -5,44). Akupunktio lievitti kipua lyhytaikaisesti valeakupunktiota tehokkaammin (2 korkealaatuista tutkimusta, 138 potilasta) WMD -17,79 (95 % luottamusväli -25,5 – -10,07).

Lievää näyttöä on, että jos akupunktio yhdistetään tavanomaisiin hoitoihin, se lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä kuin tavanomaiset hoidot yksin. Kroonisessa alaselkäkivussa VAS-janalla arvioiden keskimääräinen kipu vähentyi akupunktioryhmässä 32 %, valeakupunktioryhmässä 23 % ja 6 % potilailla, jotka eivät saaneet mitään hoitoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen «Lee JH, Choi TY, Lee MS ym. Acupuncture for acute ...»2 otettiin 11 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli 1 139 potilasta. Lähteinä olivat Medline, Central, Embase, Chinese databases, lääketieteelliset lehdet ja RCT-tutkimusrekisterit. Työtapa noudatti Cochrane BackReview Group työryhmien tapaa.

Tulehduskipulääkkeisiin verrattaessa akupunktio lievitti akuuttia selkäkipua hieman paremmin (5 tutkimusta); RR 1,11 (95 % luottamusväli 1,06–1,16). Valeakupunktioon verrattuna akupunktio lievitti hieman tehokkaammin akuuttia kipua (2 tutkimusta); mean difference -9,38 (95 % luottamusväli -17,00 – -1,76), mutta ei parantanut toimintakykyä tai vähentänyt selkäkivusta aiheutuvaa haittaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattiseen katsaukseen «Manheimer E, White A, Berman B ym. Meta-analysis: ...»3 otettiin 33 satunnaistettua tutkimusta, jossa oli 2 300 potilasta. Tutkimuksissa oli sekä akuutista että kroonisesta selkäkivusta kärsiviä potilaita. Lähteinä olivat MEDLINE, Cochrane Central, EMBASE, AMED, CINAHL, CISCOM ja GERA databases.

Meta-analyysin mukaan kroonisen alaselkäkivun hoidossa akupunktio lievitti kipua lyhytaikaisesti valepunktiota paremmin (7 tutkimusta) SMD 0,54 (95 % luottamusväli 0,35–0,73). Verrattaessa ilman hoitoa oleviin potilaisiin akupunktio oli parempi (8 tutkimusta) SMD 0,69 (95 % luottamusväli 0,40–0,98). Akupunktion tehosta akuutin selkäkivun hoidossa tai sen tehosta muihin hoitoihin verrattuna ei voitu tehdä johtopäätöksiä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Katsauksissa olevien tutkimusten laatu ja potilasmäärät vaihtelivat runsaasti.

Kirjallisuutta

  1. Furlan AD, van Tulder MW, Cherkin DC ym. Acupuncture and dry-needling for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;1:CD001351 «PMID: 15674876»PubMed
  2. Lee JH, Choi TY, Lee MS ym. Acupuncture for acute low back pain: a systematic review. Clin J Pain 2013;29:172-85 «PMID: 23269281»PubMed
  3. Manheimer E, White A, Berman B ym. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med 2005;142:651-63 «PMID: 15838072»PubMed