Takaisin

Borreliaprofylaksia punkinpuremien jälkeen

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: B

Profylaktinen, pelkän punkinpureman jälkeinen doksisykliinihoito estää ilmeisesti erythema migransin kehittymistä.

Yhdysvaltalaisessa borrelian hyperendeemisen alueen tutkimuksessa «Nadelman RB, Nowakowski J, Fish D ym. Prophylaxis ...»1 verrattiin kerta-annoksena annettua doksisykliinilääkitystä (200 mg) lumevalmisteeseen satunnaistetussa tutkimuksessa 482 henkilöllä, jotka olivat poistaneet I. scapularis -punkin iholtaan edeltäneen 72 tunnin kuluessa.

Doksisykliiniprofylaksian jälkeen erythema migrans -ihottuma kehittyi 0,4 %:lle ja lumelääkkeen jälkeen 3,2 %:lle 6 viikon seurannassa, ja ero oli tilastollisesti merkittävä. Profylaksin teho oli 87 % (95 % luottamusväli 25–98 %) ja NNT 36 (19–220).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Nadelman RB, Nowakowski J, Fish D ym. Prophylaxis with single-dose doxycycline for the prevention of Lyme disease after an Ixodes scapularis tick bite. N Engl J Med 2001;345:79-84 «PMID: 11450675»PubMed