Takaisin

Fyysinen harjoittelu astmapotilailla

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Astma
20.8.2000

Näytön aste: B

Fyysinen harjoittelu parantaa kardiorespiratorista suorituskykyä, mutta ei vaikuta keuhkojen toimintaan.

Cochrane-katsauksessa «Ram FS, Robinson SM, Black PN. Physical training f...»1 oli mukana 8 tutkimusta. Fyysisellä harjoittelulla ei ollut vaikutusta keuhkofunktioon levossa. Harjoittelu paransi kardiorespiratorista suorituskykyä mitattuna maksimaalisella hapenkulutuksella, joka lisääntyi 5.6 ml/kg/min (95 % CI 3.9–7.2). Yhdessä tutkimuksessa potilaat raportoivat enemmän vinkumisepisodeja harjoitusryhmässä kuin kontrolliryhmässä (31 harjoitusryhmässä vs. 12 kontrolliryhmässä, p=0.032).

Kirjallisuutta

  1. Ram FS, Robinson SM, Black PN. Physical training for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001116 «PMID: 10796599»PubMed