Takaisin

Lanneranganvälilevytyrän leikkaushoito iskiaspotilailla

Näytönastekatsaukset
Heikki Österman
14.5.2008

Näytön aste: B

Kirurginen välilevytyrän poisto huolellisesti valikoiduilla iskiaspotilailla ilmeisesti lievittää kipua nopeammin kuin konservatiivinen hoito. Leikkaushoito ei kuitenkaan ilmeisesti ole konservatiivista hoitoa parempi pidemmässä 1–2 vuoden seurannassa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Jacobs WC, van Tulder M, Arts M ym. Surgery versus...»1 oli viisi satunnaistettua hoitotutkimusta, joissa verrattiin lannerangan välilevytyrän elektiivistä kirurgista hoitoa konservatiiviseen hoitoon. Kirurginen hoito katsottiin aiheelliseksi, jos iskiasoire oli jatkunut 6–12 viikkoa ilman merkkejä helpottumisesta. Kolmessa tutkimuksessa «Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, pro...»2, «Osterman H, Seitsalo S, Karppinen J ym. Effectiven...»3, «Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD ym. Surgical v...»4 verrattiin välilevyleikkausta tavanomaiseen välilevytyrän konservatiiviseen hoitoon, yhdessä leikkausta verrattiin pitkitettyyn konservatiivisen hoidon jaksoon ja sen jälkeen tarvittaessa tehtävään leikkaukseen «Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. S...»5. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin leikkausta epiduraalisiin kortikoidi-injektioihin «Buttermann GR. Treatment of lumbar disc herniation...»6.

Leikkaushoito johti nopeampaan iskiaskivun lievittymiseen neljässä tutkimuksessa «Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, pro...»2, «Osterman H, Seitsalo S, Karppinen J ym. Effectiven...»3, «Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. S...»5, «Buttermann GR. Treatment of lumbar disc herniation...»6. Ero oli merkitsevä 4–6 viikon kohdalla ja säilyi merkitsevänä kuuteen kuukauteen «Buttermann GR. Treatment of lumbar disc herniation...»6 ja vuoteen asti «Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, pro...»2. Kuitenkin myös konservatiivisesti hoidetut potilaat paranivat hyvin ja eikä neljässä tutkimuksessa viidestä enää voitu todeta merkitseviä eroja kirurgisesti ja konservatiivisesti hoidettujen potilaiden välillä 1–2 vuoden seurannassa «Osterman H, Seitsalo S, Karppinen J ym. Effectiven...»3, «Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD ym. Surgical v...»4, «Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. S...»5, «Buttermann GR. Treatment of lumbar disc herniation...»6.

Iskiaskivun lievittyminen näkyi VAS-asteikolla 6 viikon kohdalla (leikkaus 12/100 [SD 20] vs konservatiivinen 25/100 [SD 27]) «Osterman H, Seitsalo S, Karppinen J ym. Effectiven...»3 tai lyhyempänä mediaaniaikana toipumiseen (leikkaus 4,0 vko; 95 % luottamusväli 3,7–4,4 vs konservatiivinen 12,1 vko; 95 % luottamusväli 9,5–14,9) «Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. S...»5.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Johtopäätösten tekoa rajoittaa se, että vain yksi tutkimus oli metodologisesti laadukas ja pienen harhariskin omaava «Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. S...»5. Muita tutkimuksia rasittivat joko pieni, harhariskiä lisäävä potilasmäärä tai metodologiset ongelmat.

Kirjallisuutta

  1. Jacobs WC, van Tulder M, Arts M ym. Surgery versus conservative management of sciatica due to a lumbar herniated disc: a systematic review. Eur Spine J 2011;20:513-22 «PMID: 20949289»PubMed
  2. Weber H. Lumbar disc herniation. A controlled, prospective study with ten years of observation. Spine (Phila Pa 1976) 1983;8:131-40 «PMID: 6857385»PubMed
  3. Osterman H, Seitsalo S, Karppinen J ym. Effectiveness of microdiscectomy for lumbar disc herniation: a randomized controlled trial with 2 years of follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 2006;31:2409-14 «PMID: 17023847»PubMed
  4. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD ym. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT): a randomized trial. JAMA 2006;296:2441-50 «PMID: 17119140»PubMed
  5. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB ym. Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica. N Engl J Med 2007;356:2245-56 «PMID: 17538084»PubMed
  6. Buttermann GR. Treatment of lumbar disc herniation: epidural steroid injection compared with discectomy. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am 2004;86-A:670-9 «PMID: 15069129»PubMed