Takaisin

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon aloitus kohtalaisesti kohonneessa verenpaineessa

Näytönastekatsaukset
Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: A

Lääkehoito aloitetaan, mikäli elintapahoidoista huolimatta verenpaine on toistuvissa mittauksissa vähintään kohtalaisesti koholla: systolinen paine vähintään 160 mmHg tai diastolinen paine vähintään 100 mmHg.

Satunnaistettujen lumekontrolloitujen tutkimusten «Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcom...»1, «Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review ...»2, «Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, ...»3, «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»4, «Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised doub...»5tutkittavien lukumäärillä painotettu hoitoa edeltävä verenpaine on systolista hypertensiota sairastavilla keskimäärin 172/81 mmHg ja muilla keskimäärin 165/98 mmHg (60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla keskimäärin 188/95 mmHg, nuoremmilla keskimäärin 160/100 mmHg). Vastaavasti hoidonaikainen verenpainetaso on systolista hypertensiota sairastavilla keskimäärin 146/73 mmHg ja muilla keskimäärin noin 145/85 mmHg (60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla keskimäärin 156/81 mmHg ja nuoremmilla keskimäärin noin 138/86 mmHg).

Hoitoa edeltävä verenpainetaso kuvaa näyttöön perustuvaa hoidon aloitustasoa, ja hoidonaikainen verenpainetaso näyttöön perustuvaa verenpaineen hoidon tavoitetasoa.

Valtaosa satunnaistetuista lumekontrolloiduista tutkimuksista on tehty henkilöille, joiden verenpaine on ollut vähintään kohtalaisesti kohonnut (systolinen verenpaine vähintään 160 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 100 mmHg).

Vähintään kohtalaisesti kohonneen verenpaineen lääkehoito vähentää valtimotautitapahtumia ja niihin liittyviä ennenaikaisia kuolemia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcomes associated with antihypertensive therapies used as first-line agents. A systematic review and meta-analysis. JAMA 1997;277:739-45 «PMID: 9042847»PubMed
  2. Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review of antihypertensive therapies: Does the evidence assist in choosing a first-line drug? Can Med Assoc J 1999;161:25-32
  3. Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990;335:827-38 «PMID: 1969567»PubMed
  4. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-64 «PMID: 2046107»PubMed
  5. Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet 1997;350:757-64 «PMID: 9297994»PubMed