Takaisin

Laihtuminen ja verenpaineen lasku

Näytönastekatsaukset
Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: B

Ruokavalion avulla saavutettu noin 4 kg laihtuminen alentaa liikapainoisten hypertensiivisten henkilöiden systolista ja diastolista verenpainetta noin 4/3 mmHg. Orlistaatin avulla saavutettu noin 4 kg laihtuminen alentaa systolista ja diastolista verenpainetta noin 2/2 mmHg.

Meta-analyysin «Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K ym. Long-term ...»1tarkoituksena oli selvittää, alentaako ruokavalion avulla saavutettu laihtuminen verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 4 ruokavaliotutkimusta (n = 371), joita voitiin hyödyntää systolisen ja diastolisen painevaikutuksen arviointiin.

Tulokset: Ruokavalion avulla toteutunut painon lasku 4,0 kg (95 % luottamusväli -4,8 – 3,2) alensi systolista verenpainetta 4,5 mmHg (95 % luottamusväli -7,2 – -1,8) ja diastolista verenpainetta 3,2 mmHg (95 % luottamusväli -4,8 – -1,5).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Ruokavaliointerventioita käsittelevät yksittäiset tutkimukset olivat pieniä ja puutteellisesti kontrolloituja. Paino alentamiseen liittyvät ruokavaliomuutokset, kuten suolan käytön väheneminen, voivat selittää osan havaituista verenpaineen muutoksista.

Meta-analyysin «Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K ym. Long-term ...»2tarkoituksena oli tutkia vähintään 24 viikon pituisen laihdutuslääkkeen käytön vaikutusta painoon ja verenpaineeseen käyttö avulla verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin neljä satunnaistettua ja lumekontrolloitua orlistaattia käsittelevää tutkimusta (n = 1 015 / 1 043, orlistaatti/lume) ja 2 sibutramiinia käsittelevää tutkimusta (n = 287/141, sibutramiini/lume), joita voitiin hyödyntää diastolisen painevaikutuksen arviointiin. Sibutramiinin systolisen painevaikutuksen arviointiin eivät alkuperäistutkimusten tiedot riittäneet.

Tulokset: Orlistaatin avulla toteutunut noin 4,0 kg painon lasku alensi systolista verenpainetta 2,46 mmHg (95 % luottamusväli -4,01 – -0,90) ja diastolista verenpainetta 1,92 mmHg (95 % luottamusväli -2,99 – -0,85). Sibutramiinin avulla saavutettu noin 4 kg painon lasku nosti diastolista verenpainetta 3,15 mmHg (95 % luottamusväli 1,40–4,92).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Analyysissä mukana olleet orlistaattitutkimukset olivat monikeskustutkimuksia. Analyysin tekijät arvioivat, että lievä valintaharha, kohtalainen tutkimuksesta vetäytymisestä johtuva harha ja selvä valikoitumisharha ovat voineet vaikuttaa analyysin tuloksiin. Sibutramiinitutkimusten kohdalla satunnaistaminen ja ryhmiin jaon naamiointi jäivät epäselviksi.

Kirjallisuutta

  1. Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K ym. Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD007654 «PMID: 26934640»PubMed
  2. Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K ym. Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD007654 «PMID: 26934640»PubMed