Takaisin

Liike- ja liikuntahoidon vaikuttavuus akuutissa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara, Tiina Kuukkanen ja Timo Pohjolainen
30.6.2014

Näytön aste: A

Akuutissa selkäkivussa liikehoito ei ole vaikuttavampaa kuin hoidotta jääminen tai jokin muu konservatiivisen hoidon menetelmä.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV ym. Meta-a...»1 löytyi 61 satunnaistettua vertailututkimusta, joissa oli yhteensä 6 390 potilasta: 11 tutkimusta käsitteli akuuttia selkäkipua (1 192 aikuista potilasta), kuusi pitkittynyttä selkäkipua ja 43 kroonista selkäkipua (yksi tutkimus oli epäselvä tässä suhteessa).

Katsauksesta tehdyssä meta-analyysissa liikehoidolla ei ollut akuutissa selkäkivussa vaikuttavuutta kivun voimakkuuteen muihin vertailussa olleihin hoitoihin verrattuna (keskimääräinen ero 0,03 pistettä (95 % luottamusväli -1,4–1,3). Katsauksen tekijöiden johtopäätöksenä on, että akuutissa selkäkivussa liikehoito ei ole vaikuttavampaa kuin liikehoidotta jääminen tai jokin muu konservatiivisen hoidon menetelmä. Kolmessa tutkimuksessa vertailuasetelma oli liikehoidon ja ei-liikehoidon välillä, jolloin lyhyessä seurannassa ero oli -0,59 pistettä sadan pisteen asteikolla (95 % luottamusväli -11,15–12,69). Seitsemässä tutkimuksessa verrattiin liikehoitoa johonkin muuhun hoitoon. Näiden tutkimusten tulokset olivat keskenään ristiriitaisia. Meta-analyysissa lyhyessä seurannassa ero selkäkivussa oli 0,31 pistettä sadan pisteen skaalalla (95 % luottamusväli -0,72–0,10). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Liikehoito ei myöskään johtanut parempaan toimintakykyyn. Tulokset ovat samansuuntaisia keskipitkän ja pitkän ajan seurannoissa. Useimmissa tutkimuksissa ei raportoitu haittavaikutuksia lainkaan. Kahdessa tutkimuksessa raportoitiin sydänperäisiä haittoja, mutta näiden ei katsottu johtuvan liikehoidosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös muut kliiniset hoitosuositukset ja katsaukset (muun muassa «Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonp...»2) vahvistavat edellä esitettyä näyttöä. Cochrane-katsauksen päivitysprotokolla on julkaistu 5.10.2011 «IJzelenberg W, Rubinstein SM, Hayden J, Koes BW, v...»3.

Kommentit:

Liikehoitoa käytetään laajalti alaselkäkivun hoidossa. Liikehoito on heterogeeninen ryhmä erilaisia interventioita yleiskunnon ja aerobisen suorituskyvyn harjoittamisesta lihasharjoituksiin ja erilaisiin rangan taipuisuus- ja venyttelyharjoituksiin.

Kirjallisuutta

  1. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV ym. Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain. Ann Intern Med 2005;142:765-75 «PMID: 15867409»PubMed
  2. Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007;147:492-504 «PMID: 17909210»PubMed
  3. IJzelenberg W, Rubinstein SM, Hayden J, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for acute non-specific low-back pain (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 2011;10:CD009365