Takaisin

Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Timo Pohjolainen ja Tiina Kuukkanen
30.6.2014

Näytön aste: A

Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV ym. Meta-a...»1 oli 61 satunnaistettua vertailututkimusta, joissa oli yhteensä 6 390 potilasta. Tutkimuksista 11 tutkimusta käsitteli akuuttia ja kuusi subakuuttia ja 43 kroonista selkäkipua. Yhden tutkimuksen kohderyhmä oli epäselvä.

Pitkittynyttä selkäkipua käsittelevissä kuudessa tutkimuksessa oli yhteensä 881 potilasta. Tutkimuksissa harjoittelua verrattiin hoidotta jättämiseen tai johonkin muuhun konservatiiviseen hoitoon. Terapeuttinen harjoittelu vähensi kipua muihin hoitoihin verrattuna, meta-analyysin mukaan WMD 1,89 (95 % luottamusväli -1,13–4,91). Kahdessa tutkimuksessa oli kohtalaista näyttöä vähentyneistä sairauspoissaoloista subakuutissa vaiheessa, kun interventiona olivat asteittain lisääntyvä harjoittelu työterveyshuollossa toteutettuna ja vertailuhoitona hoidotta jättäminen.

Kroonisilla selkäkipupotilailla terapeuttinen harjoittelu osoittautui tehokkaaksi muihin hoitoihin verrattuna. Meta-analyysin mukaan kivunlievityksen keskiarvo oli 7,3 (95 % luottamusväli 3,7–10,9) ja toimintakyvyn paraneminen 2,5 (95 % luottamusväli 1,0–3,9). Tutkimuksissa, joissa kohteena oli tiettyä ammattia edustava potilasryhmä, kivunlievityksen keskiarvo oli 13,3 (95 % luottamusväli 5,5–21,1) ja toimintakyvyn paranemisen keskiarvo 6,9 (95 % luottamusväli 2,2–11,7). Ero oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna sellaisiin tutkimuksiin, joissa tutkimuspotilaat edustivat yleisesti väestöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös yhdysvaltalaiset hoitosuositukset «Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonp...»2, «Delitto A, George SZ, Van Dillen LR ym. Low back p...»3 ja muut katsaukset «Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity...»4, «Oesch P, Kool J, Hagen KB ym. Effectiveness of exe...»5, «van Middelkoop M, Rubinstein SM, Kuijpers T ym. A ...»6 tukevat edellä mainittua näyttöä terapeuttisen harjoittelun positiivisesta vaikutuksesta kivun vähentymiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen pitkittyneessä ja kroonisessa selkäkivussa.

Kommentit:

Katsauksessa olevissa tutkimuksissa ei ollut mainintoja harjoittelun haittavaikutuksista. Tutkimuksissa harjoittelumenetelmät olivat pääasiassa ohjattuja ja kontrolloituja, mutta sisällöltään niin erilaisia, että harjoittelun sisällöstä ei voida antaa suosituksia.

Kirjallisuutta

  1. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV ym. Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain. Ann Intern Med 2005;142:765-75 «PMID: 15867409»PubMed
  2. Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007;147:492-504 «PMID: 17909210»PubMed
  3. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR ym. Low back pain. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42:A1-57 «PMID: 22466247»PubMed
  4. Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity and graded exposure for persistent nonspecific low back pain: a systematic review. Phys Ther 2010;90:860-79 «PMID: 20395306»PubMed
  5. Oesch P, Kool J, Hagen KB ym. Effectiveness of exercise on work disability in patients with non-acute non-specific low back pain: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. J Rehabil Med 2010;42:193-205 «PMID: 20411212»PubMed
  6. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Kuijpers T ym. A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain. Eur Spine J 2011;20:19-39 «PMID: 20640863»PubMed