Takaisin

Mifepristonin annos ja teho

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
7.1.2013

Näytön aste: A

Mifepristoni on yhtä tehokas 200 mg:n ja 600 mg:n annoksilla.

Mifepristonin 200 mg:n ja 600 mg:n annoksia varhaisraskauden keskeytyksessä on verrattu WHO:n koordinoimissa, satunnaistetuissa monikeskustutkimuksissa «Termination of pregnancy with reduced doses of mif...»1, «Comparison of two doses of mifepristone in combina...»2. Mifepristoni on yhdistetty joko vaginaalisesti annosteltuun gemeprostiin (1 mg) «Termination of pregnancy with reduced doses of mif...»1 tai peroraaliseen misoprostoliin (0,4 mg) «Comparison of two doses of mifepristone in combina...»2. Täydellisten raskaudenkeskeytymisten osuus oli sama mifepristonin annoksesta riippumatta: 96 % vs. 94 % gemeprostiin yhdistettynä «Termination of pregnancy with reduced doses of mif...»1 ja 89 % vs. 88 % misoprostoliin yhdistettynä «Comparison of two doses of mifepristone in combina...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

WHO:n koordinoimassa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa verrattiin edelleen mifepristoniannoksia 50 mg ja 200 mg varhaisraskauden keskeyttämisessä yhdistettynä vaginaalisesti annosteltuun gemeprostiin (0,5 tai 1,0 mg) «Lowering the doses of mifepristone and gameprost f...»3. 50 mg mifepristonia yhdistettynä gemeprostiin ei ollut yhtä tehokas kuin 200 mg mifepristonia; täydellisten keskeytymisten osuus oli eri ryhmissä 87 % ja 92 % «Lowering the doses of mifepristone and gameprost f...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skotlannissa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin mifepristonin 200 mg:n ja 600 mg:n annoksia yhdistettynä vaginaalisesti annosteltuun misoprostoliin toisen raskauskolmanneksen aikaisessa keskeytyksessä «Webster D, Penney GC, Templeton A. A comparison of...»4. Teho, aika raskaudenkeskeytymiseen ja haittavaikutukset olivat 200 mg:n ja 600 mg:n ryhmissä samanlaisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Termination of pregnancy with reduced doses of mifepristone. World Health Organisation Task Force on Post-ovulatory Methods of Fertility Regulation. BMJ 1993;307:532-7 «PMID: 8400972»PubMed
  2. Comparison of two doses of mifepristone in combination with misoprostol for early medical abortion: a randomised trial. World Health Organisation Task Force on Post-ovulatory Methods of Fertility Regulation. BJOG 2000;107:524-30 «PMID: 10759273»PubMed
  3. Lowering the doses of mifepristone and gameprost for early abortion: a randomised controlled trial. World Health Organization Task Force on Post-ovulatory Methods for Fertility Regulation. BJOG 2001;108:738-42 «PMID: 11467701»PubMed
  4. Webster D, Penney GC, Templeton A. A comparison of 600 and 200 mg mifepristone prior to second trimester abortion with the prostaglandin misoprostol. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:706-9 «PMID: 8688400»PubMed