Takaisin

Mifepristonin teratogeenisyys

Näytönastekatsaukset
Maarit Niinimäki
5.12.2012

Näytön aste: C

Mifepristonin teratogeenisyydesta ei ole selvää tutkimusnäyttöä.

Euroopassa on kuvattu 71 tapausta, joissa raskaus ei olekaan keskeytynyt mifepristonin jälkeen, joko siten että äiti onkin muuttanut mielensä tai jälkitarkastus on jäänyt tekemättä «Sitruk-Ware R, Davey A, Sakiz E. Fetal malformatio...»1, «Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequen...»2. Kahdeksassa tapauksessa todettiin sikiöepämuodostuma, joista viisi havaittiin jo raskauden aikana. Sikiöepämuodostumat olivat sydämen epämuodostuma, kynsidefekti ja kampurajalka. Raportoidut muutamat epämuodostumatapaukset eivät riitä osoittamaan syy-yhteyttä pelkkään mifepristonin käyttöön tai sen käyttöön prostaglandiinin kanssa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Mifepristonen käytön jälkeen havaittiin kaneissa (mutta ei rotissa tai hiirissä) yksittäisiä epämuodostumia käytettäessä annoksia, jotka eivät aiheuttaneet keskenmenoa, mutta tapauksia on liian vähän, jotta niistä voitaisiin vetää johtopäätöksiä «Mifegyne 200 mg tabletti. Pharmaca Fennica on-line...»3. Misoprostolin ei todettu olevan kaneilla (<1 000 µg/kg) eikä rotilla (< 10 000 µg/kg) teratogeeninen. Nämä annokset olivat suurimmat mahdolliset käytettävät annokset, koska sitä suuremmat olisivat toksisia kantavalle emolle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

  1. Sitruk-Ware R, Davey A, Sakiz E. Fetal malformation and failed medical termination of pregnancy. Lancet 1998;352:323 «PMID: 9690438»PubMed
  2. Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequential regimen side effects, complications and safety. Contraception 2006;74:48-55 «PMID: 16781261»PubMed
  3. Mifegyne 200 mg tabletti. Pharmaca Fennica on-line, pitkä versio