Takaisin

Mikrobilääkkeen tarve paiseen avauksessa

Näytönastekatsaukset
Kaisa Tasanen-Määttä
4.3.2021

Näytön aste: C

Paiseen kirurginen avaus muuten terveellä potilaalla ei edellytä mikrobilääkettä.

Kuumeettomalle aikuiselle paiseen kirurginen avaus ei aiheuta bakteremiaa, vaikka haavan bakteeriviljely on positiivinen «Bobrow BJ, Pollack CV Jr, Gamble S ym. Incision an...»1. 50:stä päivystyspoliklinikan paisepotilaasta otettiin veriviljely ennen inkiisiota ja 2 kertaa sen jälkeen.

Kaikki veriviljelyt olivat negatiiviset, vaikka 64 % haavaviljelyistä oli positiivisia; tavallisin patogeeni oli S. aureus. 21 potilaalle annettiin jatkohoitona bakteerilääkitys.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Polikliinisesti paikallispuudutuksessa (inkiisio, keittosuolahuuhtelu, pakkaus) hoidettavat potilaat satunnaistettiin vuonna 1985 kaksoissokkotutkimuksessa saamaan paiseen avauksen jälkeen joko antibioottia (cephradine) tai lumelääkettä 4 kertaa päivässä 7 vuorokautta «Llera JL, Levy RC. Treatment of cutaneous abscess:...»2. 81 satunnaistetusta potilaasta saatiin arvioitavaksi lumeryhmästä 23 potilasta, lääkeryhmästä 27 (yhteensä 62 %), näistäkin yli 1/3 arvioitiin puhelimitse.

Molemmissa ryhmissä 96 % parani ainakin osittain viikon kuluttua. Potilaiden valikointi oli osittain lääkärien päätettävissä, ja karkeasti arvioiden vain 1/4 paisepotilaista otettiin mukaan.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Paiseiden avaustekniikkoja vertailevassa tutkimuksessa «Stewart MP, Laing MR, Krukowski ZH. Treatment of a...»3 ei annettu lääkitystä avauksen jälkeen. 52 % tutkimuksen 137 potilaasta oli tosin käyttänyt bakteerilääkettä ennen toimenpidettä.

Mikrobilääkkeestä pidättymiseen liittyviä komplikaatioita ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Kun paise on pinnallinen eikä kudosvaurio ole laaja, paikallis- tai pintapuudutuksessa tehtävä inkiisio ilman kyretointia tai suturointia ja ilman mikrobilääkitystä on riittävä hoito. Komplisoitumattomissa tapauksissa myös syvemmän paiseen hoidoksi riittää avaus ilman mikrobilääkitystä. Riskiryhmille (esim. tekoläppä- tai tekonivelpotilaille, endokardiitti- ja immuunivajauspotilaille) on kuitenkin aina tarpeen ehkäisevä mikrobilääkitys.

Kirjallisuutta

  1. Bobrow BJ, Pollack CV Jr, Gamble S ym. Incision and drainage of cutaneous abscesses is not associated with bacteremia in afebrile adults. Ann Emerg Med 1997;29:404-8 «PMID: 9055782»PubMed
  2. Llera JL, Levy RC. Treatment of cutaneous abscess: a double-blind clinical study. Ann Emerg Med 1985;14:15-9 «PMID: 3880635»PubMed
  3. Stewart MP, Laing MR, Krukowski ZH. Treatment of acute abscesses by incision, curettage and primary suture without antibiotics: a controlled clinical trial. Br J Surg 1985;72:66-7 «PMID: 3881155»PubMed