Takaisin

Misoprostolin teratogeenisyys

Näytönastekatsaukset
Maarit Niinimäki ja Oskari Heikinheimo
7.1.2013

Näytön aste: B

Misoprostolin käyttö alkuraskauden aikana todennäköisesti altistaa sikiövaurioille.

4 673 epämuodostuneen lapsen ja 4 980 kontrollilapsen tutkimuksessa havaittiin yhteys sikiöaikaiselle misoprostolille altistumiselle «Orioli IM, Castilla EE. Epidemiological assessment...»1, «Gonzalez CH, Marques-Dias MJ, Kim CA ym. Congenita...»2, «Pastuszak AL, Schüler L, Speck-Martins CE ym. Use ...»3. Todetut anomaliat olivat raajadefektejä, aivohermovaurioita, hydrokefalus, rakkoanomalioita ja kampurajalka sekä Möbiuksen oireyhtymää, jolla tarkoitetaan synnynnäistä VI ja VII aivohermon halvausta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «da Silva Dal Pizzol T, Knop FP, Mengue SS. Prenata...»4, joka sisälsi neljä tapaus-verrokkitutkimusta, osoitti sekä Möbiuksen oireyhtymän (OR = 25,31; 95 % luottamusväli 11,11–57,66) että raajadefektien (OR = 11,86; 95 % luottamusväli 4,86–12,98) assosioituvan vahvasti misoprostolialtistukseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Orioli IM, Castilla EE. Epidemiological assessment of misoprostol teratogenicity. BJOG 2000;107:519-23 «PMID: 10759272»PubMed
  2. Gonzalez CH, Marques-Dias MJ, Kim CA ym. Congenital abnormalities in Brazilian children associated with misoprostol misuse in first trimester of pregnancy. Lancet 1998;351:1624-7 «PMID: 9620717»PubMed
  3. Pastuszak AL, Schüler L, Speck-Martins CE ym. Use of misoprostol during pregnancy and Möbius' syndrome in infants. N Engl J Med 1998;338:1881-5 «PMID: 9637807»PubMed
  4. da Silva Dal Pizzol T, Knop FP, Mengue SS. Prenatal exposure to misoprostol and congenital anomalies: systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol 2006;22:666-71 «PMID: 16750609»PubMed