Takaisin

Natriumrajoituksen vaikutus beetasalpaajien tehoon

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa beetasalpaajien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

12 verenpainepotilaalla (4 miestä, 8 naista, 26–60 vuotiaita) tutkittiin «Owens CJ, Brackett NC Jr. Role of sodium intake in...»14–14 viikon propranololihoidon verenpainetta alentava vaikutus normaalisuolaisella dieetillä (natriumin eritys 141 mmol/vrk), 3 päivän natriumrajoituksen jälkeen (natriumin eritys 48 mmol/vrk) ja natriumrajoituksen + hydroklooritiatsidilääkityksen (100 mg) jälkeen (natriumin eritys 117 mmol/vrk).

Tulos: Propranololi laski keskiverenpainetta normaalidieetin aikana 5 mmHg (p = NS). Propranololin verenpainetta alentava vaikutus vahvistui natriumrajoituksen aikana (8 mmHg, p < 0,01). Diureettilisä ei tuonut lisävahvistusta propranololin verenpainetta alentavalle vaikutukselle natriumrajoituksen yhteydessä.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus: kohtalainen

Satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa «Erwteman TM, Nagelkerke N, Lubsen J ym. Beta block...»2verrattiin vuorotellen 94 verenpainepotilaalla lumeen, diureetin (hydroklooritiatsidi 25 mg/vrk), beetasalpaajan (metoprololi 200 mg/vrk) ja diureetin ja beetasalpaajan yhdistelmän verenpainetta alentavia vaikutuksia natriumrajoituksen yhteydessä (n = 44 potilasta, diastolinen lähtöverenpaine 101 ± 5,4 mmHg, ikä 45 ± 11 vuotta, miehiä 61 %) ja normaalidieetin aikana (n = 50 potilasta, diastolinen lähtöverenpaine 100,5 ± 3,4 mmHg, ikä 46,5 ± 9,5 vuotta, miehiä 62 %).

Tulos: Lumehoidettujen verenpainepotilaiden verenpaine oli 143 ± 16 mmHg normaalidieetin aikana (natriumin eritys 130 ± 50 mmol/vrk) ja 141 ± 15 / 93 ± 10 mmHg natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 72 ± 31 mmol/vrk). Beetasalpaaja laski verenpainetta normaalidieetin aikana (natriumin eritys 129 ± 51 mmol/vrk) tasolle 135 ± 16 / 88 ± 9 mmHg. Beetasalpaajan verenpainetta alentava vaikutus vahvistui merkittävästi natriumrajoituksen avulla (128,5 ± 46,3 / 83,7 ± 8,6 mmHg, p < 0,008).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Owens CJ, Brackett NC Jr. Role of sodium intake in the antihypertensive effect of propranolol. South Med J 1978;71:43-6 «PMID: 622601»PubMed
  2. Erwteman TM, Nagelkerke N, Lubsen J ym. Beta blockade, diuretics, and salt restriction for the management of mild hypertension: a randomised double blind trial. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;289:406-9 «PMID: 6432119»PubMed