Takaisin

Natriumrajoituksen vaikutus diureettien tehoon

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa diureettien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa (crossover) «Parijs J, Joossens JV, Van der Linden L ym. Modera...»1tutkittiin 17 verenpainepotilaalla (10 miestä, 12 naista, keski-ikä 41 ± 8 vuotta, seisten mitattu RR 173 ± 16 / 114 ± 10 mmHg) diureettiyhdistelmän (spironolaktoni 100 mg + hydroklooritiatsidi 100 mg/vrk) verenpainetta alentavia vaikutuksia normaalidieetillä (natriumin eritys 200 ± 75 mmol/vrk) ja natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 139 ± 76 mmol/vrk). Kukin hoitojakso kesti 4 viikkoa.

Tulos: Kotona seisten otettu verenpaine oli lumehoidon aikana 155 ± 15 / 108 ± 10 mmHg normaalidieetin aikana ja 146 ± 15 / 101 ± 11 mmHg natriumrajoituksen aikana (p < 0,05). Diureettiyhdistelmä laski seisten otettua verenpainetta normaalidieetin aikana tasolle 140 ± 15 / 100 ± 13 mmHg (p < 0,0025). Diureettiyhdistelmän verenpainetta alentava vaikutus vahvistui natriumrajoituksen aikana (131 ± 13 / 95 ± 11 mmHg, p < 0,025 vs. diureettihoito normaalidieetillä).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

9 verenpainepotilaalla (9 miestä, 20–50 vuotiaita) tutkittiin «van Brummelen P, Schalekamp M, de Graeff J. Influe...»2hydroklooritiatsidin (50 mg 2 krt/vrk) verenpainetta alentavaa vaikutusta normaalilla dieetillä (natriumin saanti 150–200 mmol/vrk 4 kuukauden ajan) ja natriumrajoituksen aikana (natriumin saanti 50 mmol/vrk 9 vuorokauden ajan).

Tulos: Seisten mitattu verenpaine oli normaalidieetin aikana 163/17 mmHg ja natriumrajoituksen aikana 144/106 mmHg. Hydroklooritiatsidi laski seisten mitattua verenpainetta normaalidieetin aikana tasolle 143/107 mmHg. Diureettiyhdistelmän verenpainetta alentava vaikutus vahvistui natriumrajoituksen aikana (127/100 mmHg, p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

12 verenpainepotilaalla (6 miestä, 6 naista, keski-ikä 41 vuotta, verenpaine 148/100 mmHg) tutkittiin «Ram CV, Garrett BN, Kaplan NM. Moderate sodium res...»3klooritalidonin, hydroklooritiatsidin ja furosemidin verenpainetta alentavaa vaikutusta normaalilla dieetillä (natriumin eritys 195 mmol/vrk) ja natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 72 mmol/vrk). Kukin hoitojakso oli 4 viikkoa.

Tulos: Tutkimuksessa kuvataan diureettien aikaansaamat keskimääräiset verenpaineen laskut. 3 diureetin keskimääräinen verenpaineen lasku normaalidieetillä oli 9,1 mmHg. Tämä oli merkittävästi vähemmän kuin diureettien natriumrajoituksen aikana aikaansaama verenpaineen lasku (13,9 mmHg, p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

24 verenpainepotilaalla (14 miestä, 10 naista, keski-ikä 57 ± 2 vuotta, verenpaine 147 ± 3 / 100 ± 2 mmHg, natriumin eritys 169 ± 13 mmol/vrk) tutkittiin «Carney SL, Gillies AH, Smith AJ ym. Effect of diet...»4diureetin (hydroklooritiatsidi ja amiloridi, n = 14) ja muiden ei-diureetti verenpainelääkkeiden verenpainetta alentavaa vaikutusta (n = 10) normaalilla dieetillä (natriumin eritys 177 ± 18 mmol/vrk) ja natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 96 ± 9 mmol/vrk). Kukin hoitojakso oli 6 viikkoa.

Tulos: Hydroklooritiatsidia ja amiloridia saaneiden potilaiden verenpaine oli natriumrajoituksen aikana merkittävästi alhaisempi normaalidieetin aikaisiin verenpaineisiin verrattuna (140 ± 5 / 97 ± 3 mmHg vs. 149 ± 4 / 101 ± 3 mmHg, p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Parijs J, Joossens JV, Van der Linden L ym. Moderate sodium restriction and diuretics in the treatment of hypertension. Am Heart J 1973;85:22-34 «PMID: 4564947»PubMed
 2. van Brummelen P, Schalekamp M, de Graeff J. Influence of sodium intake on hydrochlorothiazide-induced changes in blood pressure, serum electrolytes, renin and aldosterone in essential hypertension. Acta Med Scand 1978;204:151-7 «PMID: 696414»PubMed
 3. Ram CV, Garrett BN, Kaplan NM. Moderate sodium restriction and various diuretics in the treatment of hypertension. Arch Intern Med 1981;141:1015-9 «PMID: 7247587»PubMed
 4. Carney SL, Gillies AH, Smith AJ ym. Effect of dietary sodium restriction on patients receiving antihypertensive medication. Clin Exp Hypertens A 1984;6:1095-105 «PMID: 6744639»PubMed