Takaisin

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Niukka näyttö viittaa siihen, että oivallukseen ja psykodynaamisiin tulkintoihin perustuvasta psykoterapiasta ei liene hyötyä skitsofrenian hoidossa.

Kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa etsi eri tietokannoista satunnaistettuja tutkimuksia, joissa oli käytetty psykodynaamista yksilöpsykoterapiaa tai psykoanalyysia skitsofreniapotilaiden tai muusta vakavasta mielenterveyden häiriöstä kärsivien hoidossa «Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psy...»1. Tutkimusten laatu arvioitiin Cochrane-kriteerien mukaan. Mukaan löydettiin 4 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Yhtään tutkimusta, jossa hoitona olisi ollut psykoanalyysi, ei löydetty. Kun verrattiin psykodynaamista yksilöterapiaa pelkkään lääkehoitoon, merkitsevästi harvempia terapiapotilaita pystyttiin uloskirjoittamaan sairaalasta. Pitkäaikaisseurannassa ei ollut eroa uuteen sairaalahoitoon joutuneiden määrässä. Verrattaessa psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmällä hoidettuja pelkkää lääkehoitoa saaneisiin ei voitu todeta eroja itsemurhien määrässä eikä sairaalasta uloskirjoituskelpoisuuden saavuttamisessa. Verrattaessa psykodynaamista yksilöterapiaa supportiiviseen terapiaan ei uudelleen sairaalaan joutuneiden määrässä ollut eroa.

Tutkijoiden yhteenvedon mukaan psykodynaamisen psykoterapian positiivisista vaikutuksista ei ole näyttöä eikä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ole tutkittu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psy...»1: Tutkimustieto ei tue psykodynaamisen psykoterapian käyttöä sairaalahoidossa oleville skitsofreniapotilaiden kohdalla. Jos psykoanalyyttista hoitoa aiotaan käyttää skitsofrenian hoidossa, tarvitaan välttämättä lisää tutkimustietoa.

Kirjallisuutta

  1. Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001360 «PMID: 11686988»PubMed