Takaisin

Raskauden keston vaikutus lääkkeellisen keskeyttämisen onnistumiseen

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
8.1.2013

Näytön aste: A

Raskauden kesto vaikuttaa lääkkeellisen keskeytyksen onnistumiseen.

Raskauden keston vaikutusta lääkkeellisen keskeytyksen tehoon on tutkittu useissa tutkimuksissa. Joissain tutkimuksissa «Spitz IM, Bardin CW, Benton L ym. Early pregnancy ...»1 keskeytys on tehokkaampi, kun raskauden kesto on alle 7 raskausviikkoa. Kuitenkin onnistumisprosentit vaihtelevat tutkimuksesta toiseen ja tuloksissa on paljon päällekkäisyyttä. Tutkimuksissa «Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a ma...»2, «Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors...»3, «von Hertzen H, Honkanen H, Piaggio G ym. WHO multi...»4, jossa prostaglandiini on annosteltu vaginaalisesti, alle 7-viikkoisista raskauksista on keskeytynyt täydellisesti 95–98 %, kun taas 7–9-viikkoisista raskauksista on keskeytynyt täydellisesti 92–98 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisen valtakunnallisen rekisteritutkimuksen mukaan lääkkeellisen keskeytyksen epäonnistumisen, ts kaavinnan riski oli ensimmäisen trimesterin keskeytyksen yhteydessä 7,9 % kun taas 38,5 % potilaista kaavittiin toisen trimesterin lääkkeellisen kesketyksen yhteydessä. Raskausviikoilla 9–12 kaavintaan joutui n. 15 % potilaista «Mentula MJ, Niinimäki M, Suhonen S ym. Immediate a...»5.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Spitz IM, Bardin CW, Benton L ym. Early pregnancy termination with mifepristone and misoprostol in the United States. N Engl J Med 1998;338:1241-7 «PMID: 9562577»PubMed
  2. Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a major determinant of success rate in medical abortion: a retrospective analysis of 3161 consecutive cases of early medical abortion treated with reduced doses of mifepristone and vaginal gemeprost. Contraception 2000;62:297-303 «PMID: 11239616»PubMed
  3. Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of 4132 consecutive cases. BJOG 2002;109:1281-9 «PMID: 12452467»PubMed
  4. von Hertzen H, Honkanen H, Piaggio G ym. WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion. I: Efficacy. BJOG 2003;110:808-18 «PMID: 14511962»PubMed
  5. Mentula MJ, Niinimäki M, Suhonen S ym. Immediate adverse events after second trimester medical termination of pregnancy: results of a nationwide registry study. Hum Reprod 2011;26:927-32 «PMID: 21317416»PubMed