Takaisin

Rinosinuiitin luonnollinen paranemistaipumus

Näytönastekatsaukset
Johanna Nokso-Koivisto
22.5.2018

Näytön aste: B

Flunssaan liittyvää rinosinuiittia sairastavat potilaat paranevat ilman mikrobilääkehoitoa 3 viikossa.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Puhakka T, Mäkelä MJ, Alanen A ym. Sinusitis in th...»1 seurattiin 197 nuorta flunssaa sairastavaa aikuista. Tutkittaville potilaille tehtiin sivuonteloiden röntgenkuvaus ja kliininen tutkimus päivinä 1, 7, ja 21 sairastumisen jälkeen. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko flutikasoni-nenäsuihketta tai lumetta. Päivänä 7 lumeryhmän potilaista 39 %:lla oli radiologiset kriteerit täyttävä sinuiitti, mutta oireiden perusteella nämä potilaat eivät kuitenkaan eronneet muusta ryhmästä. Vasta-aineiden perusteella todettiin virusinfektio 81,6 %:lla potilaista, joilla oli sinuiitti. CRP, lasko ja veren leukosyyttiarvot olivat sinuiittipotilailla matalia. Kaikki potilaat paranivat 3 viikon kuluessa ilman mikrobilääkehoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Puhakka T, Mäkelä MJ, Alanen A ym. Sinusitis in the common cold. J Allergy Clin Immunol 1998;102:403-8 «PMID: 9768580»PubMed