Takaisin

Toisen raskauskolmanneksen keskeytys lääkkeellisesti

Näytönastekatsaukset
Maarit Niinimäki ja Oskari Heikinheimo
8.1.2013

Näytön aste: A

Mifepristonin ja misoprostolin yhdistelmä keskeyttää raskauden tehokkaasti myös toisen raskauskolmanneksen aikana.

Skotlannissa 500 naisen 13–21-viikkoinen raskaus keskeytettiin mifepristonia ja misoprostolia käyttäen «Ashok PW, Templeton A. Nonsurgical mid-trimester t...»1. Potilaat saivat mifepristonia 200 mg suun kautta 36–48 tuntia ennen misoprostolin (0,8 mg) annostelua vaginaalisesti. Misoprostoliannos (0,4 mg) toistettiin tarvittaessa kolmen tunnin välein. Raskauksista keskeytyi 97,2 % 15 tunnin kuluessa ensimmäisestä misoprostoliannoksesta. Keskimäärin tarvittiin kaksi misoprostolin lisäannosta. Keskimäärin raskaudenkeskeytyminen kesti 6,5 tuntia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa 200 potilaan (100 keskeytystä sikiöindikaatioin ja 100 keskeytystä muilla indikaatioilla) aineistossa «Heikinheimo O, Suhonen S, Haukkamaa M. One- and 2-...»2 mifepristoniannos oli 200 mg ja misoprostoliannostelu (0,4 mg) aloitettiin vaginaalisesti yhden (sikiöindikaatiot) tai kahden (muut indikaatiot) vuorokauden kuluttua. Misoprostoliannostelu toistettiin kolmen tunnin välein. Mediaaniaika raskauden keskeytymiseen oli 6–7 tuntia, misoprostolia annosteltiin keskimäärin kolme kertaa. Kahdentoista tunnin kuluttua misoprostolin aloittamisesta 82–87 % potilaista oli abortoinut. Kaavinta tehtiin noin 50 %:lle potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Mentula M, Heikinheimo O. Risk factors of surgical...»3, jossa vertailtiin mifepristonin ja misoprostolin 1 ja 2 päivän annosteluväliä, 227 naiselle tehtiin lääkkeellinen toisen raskauskolmanneksen keskeytys. Näistä naisista 30,8 %:lle tehtiin kaavinta. Kaavintaan joutumisen riskiä lisäsivät aiempi kaavinta, keskeytys sikiöindikaatiolla, korkeampi ikä ja pidempi annosteluväli (2 vuorokautta).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisen rekisteritutkimuksen «Mentula MJ, Niinimäki M, Suhonen S ym. Immediate a...»4 perusteella riski joutua lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen kaavintaan on merkitsevästi suurempi (OR 7,8, 95 % luottamusväli 6,8–7,9) toisen kuin ensimmäisen raskauskolmanneksen lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen. Infektioriskiin raskauden kesto ei kuitenkaan vaikuttanut.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Ashok PW, Templeton A. Nonsurgical mid-trimester termination of pregnancy: a review of 500 consecutive cases. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:706-10 «PMID: 10428528»PubMed
 2. Heikinheimo O, Suhonen S, Haukkamaa M. One- and 2-day mifepristone-misoprostol intervals are both effective in medical termination of second-trimester pregnancy. Reprod Biomed Online 2004;8:236-9 «PMID: 14989807»PubMed
 3. Mentula M, Heikinheimo O. Risk factors of surgical evacuation following second-trimester medical termination of pregnancy. Contraception 2012;86:141-6 «PMID: 22240172»PubMed
 4. Mentula MJ, Niinimäki M, Suhonen S ym. Immediate adverse events after second trimester medical termination of pregnancy: results of a nationwide registry study. Hum Reprod 2011;26:927-32 «PMID: 21317416»PubMed