Takaisin

Lonkkalaskimon suonensisäinen laajentaminen laskimohaavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Karoliina Halmesmäki
6.6.2016

Näytön aste: C

Ahtautuneen lonkkalaskimon laajentaminen laskimonsisäisesti saattaa suojata potilasta laskimohaavan uusiutumiselta.

Wen-da:n meta-analyysissä «Wen-da W, Yu Z, Yue-Xin C. Stenting for chronic ob...»1 kuvattiin 14:sta (13 retrospektiivisen ja yhden prospektiivisen) julkaisun tulokset ahtautuneen lonkkalaskimon stenttauksen vaikutuksesta laskimohaavan uusiutumiseen. Aineisto koostui 1 987 potilaasta, joista 48 % hoidettiin posttromboottisen syndrooman vuoksi ja loput ulkoisen kompression aiheuttaman virtausesteen vuoksi. Heistä 29 %:lla oli tai oli ollut laskimohaava (C5 7 %, C6 22 %). Seuranta-aika vaihteli 15–120 kuukauden välillä. Haavat paranivat 72 % potilaista. Haavat puolestaan uusivat 9 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pääosin retrospektiivinen aineisto, ei vertailuryhmää.

Yin «Yin M, Shi H, Ye K ym. Clinical Assessment of Endo...»2 työssä seurattiin retrospektiivisesti 216 lonkkalaskimon ahtaumasta kärsivän potilaan laskimohaavan paranemista 3–58 kuukauden ajan (mediaani 21 kuukautta). Potilaista 94 hoidettiin reisipituisella 30–40 mmHg kompressiosukalla ja 122 lonkkalaskimon stenttauksella. Haava uusi stenttauksella hoidetuista 14 %:lla ja kompressiolla hoidetuista 29 %:lla (p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Retrospektiivinen aineisto. Potilaat valikoituivat hoitoryhmiin tulotason mukaan.

Kirjallisuutta

  1. Wen-da W, Yu Z, Yue-Xin C. Stenting for chronic obstructive venous disease: A current comprehensive meta-analysis and systematic review. Phlebology 2016;31:376-89 «PMID: 26205370»PubMed
  2. Yin M, Shi H, Ye K ym. Clinical Assessment of Endovascular Stenting Compared with Compression Therapy Alone in Post-thrombotic Patients with Iliofemoral Obstruction. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;50:101-7 «PMID: 25920630»PubMed