Takaisin

Suusyövän seulonta

Näytönastekatsaukset
Tero Soukka
22.5.2019

Näytön aste: C

Suusyövän riskiryhmiin kohdennettu seulonta saattaa olla hyödyllistä.

Suusyöpä on maailmanlaajuisesti huomattava terveysongelma, ja sen havaitsemisessa on usein viiveitä. Useiden syöpien kohdalla on käytössä seulontaohjelmia, jotka ovat tehokkaita syövän varhaisessa havaitsemisessa.

Cochrane-katsauksessa «Brocklehurst P, Kujan O, O'Malley LA ym. Screening...»1 selvitettiin koko väestöön suunnattujen seulontojen vaikuttavuutta suusyövän ja sitä edeltävien limakalvomuutosten toteamiseksi. Katsaukseen etsittiin sokkoutettuja, kontrolloituja katsauksia, jotka käsittelevät suusyövän tai syövän esiasteiden seulontaa kliinisen tutkimuksen, toluidiinisinisen, autofluoresenssitutkimuksen tai harjabiopsian avulla.

Katsaukseen hyväksyttiin vain 1 satunnaistettu kliininen tutkimus. Intiassa tehdyssä tutkimuksessa (13 klusteria, 191 873 osallistujaa) ei ollut eroa ikävakioidussa suusyövän kuolleisuudessa seulotun (15,4 / 100 000 henkilövuotta ja seulomattoman (17,1 / 100 000 henkilövuotta) väestön välillä 15 vuoden seurannan aikana. Korkean riskin yksilöihin (tupakoivat, purutupakkaa ja alkoholia käyttävät) kohdistettu seulonta taas vähensi kuolleisuutta suusyöpään 24 % verrattuna seulomattomaan riskiryhmään. Kuolleisuus seulotussa riskiryhmässä oli 30 / 100 000 henkilövuotta ja seulomattomassa 39,0 / 100 000 henkilövuotta. Muiden diagnostiikkaa tukevien menetelmien (värjäykset, harjabiopsia) osalta ei ole riittävää näyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: heikko
  • Kommentti: Tutkimuksessa oli menetelmällisiä puutteita.

Kirjallisuutta

  1. Brocklehurst P, Kujan O, O'Malley LA ym. Screening programmes for the early detection and prevention of oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004150 «PMID: 24254989»PubMed