Takaisin

Tupakasta vieroitus lääkärin vastaanotolla

Näytönastekatsaukset
Heikki Ekroos ja Pilvikki Absetz
19.6.2018

Näytön aste: A

Lääkärin toteuttama lyhytkin interventio lisää tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä. Intensiteetin lisääntyessä tupakoinnin lopettaneiden määrä lisääntyy jonkin verran.

Cochrane-katsaus «Stead LF, Buitrago D, Preciado N ym. Physician adv...»1 kattaa yli 31 000 tupakoijaa 42 satunnaistetussa tutkimuksessa. Katsaukseen otettiin mukaan tutkimukset, joissa lääkäri vastaanotolla ohjasi tupakoijaa lopettamaan. Tupakoimattomuuden arviointi tehtiin vähintään 6 kuukauden kuluttua ohjeiden antamisesta. Pääasiassa toiminta tapahtui avoterveydenhuollossa, mutta tutkimuksia oli myös sairaaloista.

17 tutkimuksessa verrattiin lyhyttä ohjeistusta tai ei lainkaan ohjeita. Näiden koottu analyysi antoi lopettamisen riskisuhteeksi 1,66 (95 % luottamusväli 1,42–1,94). Niissä 11 tutkimuksessa, joissa arviointiin ohjaus intensiivisemmäksi, riskisuhde oli 1,84 (95 % luottamusväli 1,60–2,13). Erittäin lyhyen ohjauksen ja intensiivisemmän ohjauksen välillä oli vain pieni ero: RR 1,37 (95 % luottamusväli 1,20–1,56). Tulos parani mitä enemmän aikaa lääkäri käytti ohjaukseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkärin lyhyellä kehotuksella lopettaa tupakointi saadaan pieni osa lopettamaan. Tulos parani mitä enemmän aikaa lääkäri käytti ohjaukseen. Toiminnan kustannushyötysuhde on kuitenkin hyvä.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Buitrago D, Preciado N ym. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD000165 «PMID: 23728631»PubMed