Takaisin

Hoitajien toteuttama tupakasta vieroitusohjaus

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: A

Hoitajien toteuttama tupakasta vieroitusohjaus on tehokasta.

Cochrane-katsaukseen «Rice VH, Hartmann-Boyce J, Stead LF. Nursing inter...»1 hyväksyttiin 45 tutkimusta. Niistä 35 tutkimusta, joissa oli yli 17 000 osallistujaa, vertasi hoitajan interventiota kontrolliin tai tavalliseen hoitoon.

Intervention todettiin merkittävästi lisäävän tupakoinnin lopettamista RR 1,29 (95 % luottamusväli 1,20–1,39). Pidempikestoiset interventiot, joihin sisältyi useita tapaamisia, olivat tehokkaampia kuin lyhyet interventiot, joissa neuvonnan kesto oli alle 10 minuuttia sisältäen mahdollisesti kirjallisen ohjeen ja korkeintaan 1 seurantatapaamisen (RR 1,27; 95 % luottamusväli 0,99–1,62). Näyttö oli myös heikompaa, kun intervention antoi hoitaja muiden tehtävien ohessa verrattuna hoitajaan, jonka tehtäviin kuului elintapaneuvonta. 11 tutkimusta, joissa hoitaja käytti lisäksi muita keinoja, kuten fysiologista palautetta, häkämittausta tai lisätapaamisia vieroitukseen, eivät osoittaneet edellistä parempia tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsauksessa todettiin myös, että onnistuminen sairaalassa oli parempaa kuin avohoidossa ja että nikotiinikorvaushoidot näyttävät tehostavan lopettamista, kun niitä käytetään vieroitusohjauksen yhteydessä, mutta ne eivät korvaa hoitajan antamaa interventiota.

Vieroitushoitoon perehtyneiden diabeteshoitajien 2 sairaalassa ja 15 terveysasemalla toteuttama vieroitusohjaus diabetesta sairastaville (N = 280) osoittautui tehokkaaksi «Canga N, De Irala J, Vara E ym. Intervention study...»2. Interventio käsitti hoitajan ohjauksen (40 minuuttia), nikotiinikorvaushoidon tarjoamisen yli 20 savuketta päivässä polttaville ja niille, jotka olivat aiemmin epäonnistuneet lopettamisessa. Saman hoitajan toteuttamaan seurantaan kuuluivat 3 tapaamista, puhelinsoitto ja kirje.

6 kuukauden jälkeen laboratoriokokeella varmennettu lopettamistulos interventiotyhmissä oli 17 % ja kontrolliryhmässä 2,3 %. Lopettamisen ilmaantuvuus oli 7,5 kertaa suurempi interventioryhmässä verrattuna kontrolliryhmään (95 % luottamusväli 2,3–24,4).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rice VH, Hartmann-Boyce J, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001188 «PMID: 23939719»PubMed
  2. Canga N, De Irala J, Vara E ym. Intervention study for smoking cessation in diabetic patients: a randomized controlled trial in both clinical and primary care settings. Diabetes Care 2000;23:1455-60 «PMID: 11023136»PubMed