Takaisin

Akupunktuuri tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen
19.6.2018

Näytön aste: A

Akupunktuurista tai sen kaltaisista hoidoista ei ole apua tupakoinnin lopettamisessa.

Akupunktuuriin rinnastettavia hoitomuotoja ovat akupainanta, laserhoito ja elektrosimulaatio.

Cochrane-katsauksessa «White AR, Rampes H, Liu JP ym. Acupuncture and rel...»1 arvioitiin tutkimuksia seuraavista lähteistä: Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteri, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, AMED ja 4 kiinalaista tietokantaa 10/2013 asti. Katsaukseen otettiin mukaan satunnaistetut tutkimukset, joissa verrattiin akupunktuuria, akupainantaa, laserhoitoa tai elektrosimulaatiota kontrollitilanteeseen (ei hoitoa, lumehoito tai muu menetelmä tupakasta vieroitukseen). Tupakoimattomuutta arvioitiin 6–12 kuukauteen asti. 38 tutkimusta otettiin arvioitavaksi.

Lume-akupunktuuriin verrattuna todennäköisyys lyhytaikaiselle (alle 6 viikkoa) tupakoimattomuudelle oli RR 1,22 (95 % luottamusväli 1,08–1,38), ja pitkäaikaiselle (6–12 kuukautta) 1,10 (95 % luottamusväli 0,86–1,40), mutta tutkimuksia ei pidetty harhattomina. Nikotiinikorvaushoito oli akupunktuuria tehokkaampaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Katsaukseen mukaan otettujen tutkimusten tulokset olivat heterogeenisiä, ja funnel plot oli asymmetrinen siten, että suurissa tutkimuksissa todettiin vähäisempi vaikutus.

Kirjallisuutta

  1. White AR, Rampes H, Liu JP ym. Acupuncture and related interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000009 «PMID: 24459016»PubMed