Takaisin

Vieroitukseen tähtäävän opasmateriaalin merkitys tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Pilvikki Absetz
19.6.2018

Näytön aste: A

Vieroitukseen tähtäävästä opasmateriaalista on hyötyä omaehtoisen lopettajan apuna, mutta ainoastaan silloin, kun se on vastaanottajan yksilöllisten ominaisuuksien perusteella räätälöityä.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Hartmann-Boyce J, Lancaster T, Stead LF. Print-bas...»1 kävi läpi 74 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli käytetty tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettua opasmateriaalia. Tutkimuksen seuranta-aika oli vähintään 6 kuukautta ja lopettamisen mittarina oli tupakoimattomuus vähintään 6 kuukauden seurannassa. Osallistujat olivat aikuisia. Opasmateriaaliksi katsottiin mikä tahansa opas tai ohjelma, jota käytettiin tupakoinnin lopettamisen tukemiseen, mutta jonka käyttö ei edellyttänyt tukea terveydenhuollon ammattihenkilöltä, ohjaajalta tai vieroitusryhmältä. Opasmateriaaliksi määriteltiin kirjalliset materiaalit, ääni- tai videotallenteet ja tietokoneohjelmat.

Räätälöimätöntä materiaalia testanneiden 34 tutkimuksen tulokset eivät tukeneet materiaalien käyttöä missään tutkituista tilanteista: kun materiaali annettiin ilman henkilökohtaista kontaktia (k = 17, n = 20,264, RR 1,06; 95 % luottamusväli 0,95–1,18), interventioon sisältyi lyhyt kontakti (k = 5, n = 3 866, RR 1,17; 95 % luottamusväli 0,96–1,42) tai kun interventiossa annettiin ohjaus molemmissa tutkimusryhmissä olleille (k = 11, n = 5 365, RR 0,97; 95 % luottamusväli 0,80–1,18). Räätälöidyt interventiot olivat vaikuttavampia kuin vertailutilanteet (n = 40 890, RR 1,28; 95 % luottamusväli 1,18–1,37), erityisesti kun vertailuryhmänä oli ilman interventiota jäänyt ryhmä (k = 9, n = 13 437, RR 1,35; 95 % luottamusväli 1,19–1,53). Kun räätälöityjen interventioiden vaikutusta tutkittiin henkilökohtaisen kontaktin lisänä, hyötyä ei havaittu, kun kontaktien määrä oli sama. Itsehoitomateriaalit eivät tuo lisähyötyä nikotiinikorvaushoitoon (k = 4, n = 2 291, RR 1,05; 95 % luottamusväli 0,88–1,25) – tosin tutkimuksia oli vähän ja ainoastaan puolet niistä käytti räätälöityä materiaalia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Interventioihin osallistuneiden tupakoijien lopettamishalukkuus ja tupakoinnin tila vaihtelivat suuresti: toisessa ääripäässä olivat lopettajat, jotka olivat jo olleet 48 tuntia tupakoimatta, ja toisessa päässä tupakoijat, joilla ei ollut kiinnostusta tupakoinnin lopettamiseen.

Kirjallisuutta

  1. Hartmann-Boyce J, Lancaster T, Stead LF. Print-based self-help interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001118 «PMID: 24888233»PubMed