Takaisin

Nikotiinikorvaushoito tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko
19.6.2018

Näytön aste: A

Kaikki nikotiinikorvaushoitovalmisteet tehoavat tupakasta vieroituksessa ja lisäävät onnistumismahdollisuutta noin 1,5–2,5-kertaiseksi riippumatta muusta vieroitustuesta.

Nikotiinikorvaushoidolla pyritään väliaikaisesti korvaamaan tupakasta saatava nikotiini ja siten vähentämään halua tupakoida sekä vähentämään tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita.

Cochrane-katsauksessa «Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacem...»1 arvioitiin tutkimuksia Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteristä (7/2012). Tässä huomioitiin satunnaistetut tutkimukset, joissa nikotiinikorvaushoitoa verrattiin lumeeseen tai kontrolliin (ei hoitoa) tai eri nikotiinikorvaushoitoannoksia käyttäviin tutkimusasetelmiin. Tutkimuksilta edellytettiin vieroitustulosten raportointia ja vähintään 6 kuukauden seuranta-aikaa. Tutkimuksiin osallistuneet potilaat tupakoivat tyypillisesti yli 15 savuketta/vrk ja keskimäärin 20 savuketta/vrk.

Cochrane-katsaus sisälsi 150 tutkimusta. Näistä 117 tutkimuksessa (yli 50 000 tutkittavaa) asetelmana oli nikotiinikorvaushoidon vertailu kontrolliin (lume tai ei hoitoa) (RR 1,60; 95 % luottamusväli 1,53–1,68). Eri nikotiinivalmisteille RR-tulokset olivat seuraavat: 2,48 (95 % luottamusväli 1,24–4,94) suusuihke (vain 1 tutkimus); 2,02 (95 % luottamusväli 1,49–2,73) nenäsumute (4 tutkimusta); 1,95 (95 % luottamusväli 1,61–2,36) imeskely-/kielenalustabletit (6 tutkimusta); 1,90 (95 % luottamusväli 1,36–2,67), nikotiini-inhalaattori (4 tutkimusta); 1,64 (95 % luottamusväli 1,52–1,78) laastari (43 tutkimusta); 1,49 (95 % luottamusväli 1,40–1,60) nikotiinipurukumi (55 tutkimusta). Tuloksiin ei juuri ollut vaikutusta hoidon kestolla tai nikotiinikorvaushoidon lisäksi annetulla ohjauksella.

Voimakkaasti riippuvaiset tupakoijat hyötyivät enemmän 4 mg:n purukumeista verrattuna 2 mg:n purukumeihin, mutta näyttö voimakkaamman nikotiinilaastarin hyödyistä oli heikompaa. Nikotiinilaastarin yhdistäminen nopeavaikutteiseen nikotiinikorvaustuotteeseen oli tehokkaampaa kuin 1 korvaushoitovalmisteen käyttö (9 tutkimusta, RR 1,34; 95 % luottamusväli 1,18–1,51). 5 tutkimusta vertasi nikotiinikorvaushoidolla saavutettuja lopettamistuloksia muuhun lääkehoitoon. Nikotiinikorvaushoidon ja bupropionin välillä ei havaittu tehoeroa (RR 1,01).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD000146 «PMID: 23152200»PubMed