Takaisin

Nikotiiniyhdistelmähoidon vaikutus tupakoinnin vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko
19.6.2018

Näytön aste: A

Nikotiinilaastarin yhdistäminen lyhytvaikutteiseen nikotiinikorvaushoitovalmisteeseen on tehokkaampaa kuin vain 1 nikotiinikorvaushoitotuotteen käyttö.

Meta-analyysissä «Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacem...»1 verrattiin eri nikotiinikorvaushoitovalmistemuotojen yhdistämisen tehoa nikotiinikorvaushoitomonoterapiaan (9 tutkimusta). Tutkimuksissa käytettiin laastarin ja purukumin yhdistelmähoitoa verrattuna jompaankumpaan yksinään, nenäsumutetta ja laastaria verrattuna yksittäiseen hoitoon, laastaria ja inhalaattoria verrattuna jompaankumpaan sekä laastaria ja suussa hajoavaa tablettia jompaankumpaan.

Pitkäaikaiset (yli 6 kuukauden) lopettamistulokset olivat paremmat yhdistelmävalmisteita käyttävillä: OR yhdistelmähoidolla 1,34 (95 % luottamusväli 1,18–1,51). Eri valmistemuotoja verranneissa meta-analyyseissä pitkäaikaiset lopettamistulokset olivat paremmat nikotiinilaastarin ja purukumin yhdistelmällä OR 1,75 (95 % luottamusväli 1,04–2,94; 2 tutkimusta) kuin pelkällä laastarihoidolla tai OR 1,38 (95 % luottamusväli 0,88–2,17; 1 tutkimus) pelkkään purukumiin verrattuna, nenäsumutteen ja laastarin yhdistelmällä 2,48 (95 % luottamusväli 1,37–4,49; 1 tutkimus) pelkkään laastarihoitoon nähden, inhalaattorin ja laastarin yhdistelmällä, OR 1,39 (95 % luottamusväli 0,89–2,17) verrattuna vain inhalaattoriin ja laastarin ja suussa hajoavan tabletin yhdistelmähoidolla kuin pelkästään jompaakumpaa käytettäessä OR 1,27 (95 % luottamusväli 1,09–1,48; 2 tutkimusta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Nenäsuihke ei ole myynnissä Suomessa.

Uusiseelantilaisessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «Caldwell BO, Adamson SJ, Crane J. Combination rapi...»2 verrattiin nikotiinisuusumutteen ja nikotiinilaastarin yhdistelmähoitoa pelkkään nikotiinilaastarihoitoon. Siihen osallistuneet iältään 18–70-vuotiaat tutkimuspotilaat (n = 1 433) tupakoivat yli 9 savuketta/vrk ja halusivat lopettaa tupakoinnin. Heidät satunnaistettiin saamaan joko nikotiinisumutetta (1 mg/sumute) tai lumesumutetta 6 kuukauden ajan. Lisäksi molemmissa ryhmissä tutkimuspotilaat käyttivät nikotiinilaastaria 5 kuukauden ajan, ja he saivat matalan intensiteetin käyttäytymisen muutosta tukevaa neuvontaa. Potilaita seurattiin kuukausittain ensimmäisen 6 kuukauden ajan. Päävastemuuttuja oli 12 kuukauden savuttomuus lopettamispäivän jälkeen. Savuttomuus määritettiin henkilön 7 peräkkäisen päivän tupakoimattomuutena.

6 kuukauden savuttomuuden saavutti 14,0 % nikotiinisuusumutteen ja laastarin yhdistelmähoitoa saaneista ja 9,8 % laastaria sekä lumesumutetta saaneista, OR 1,50 (95 % luottamusväli 1,09–2,09), p = 0,01. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa päävastemuuttujan mukaisessa, pitkäaikaisessa (12 kuukauden) tehossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pitkäaikaisessa (yli 12 kuukauden) tehossa ei havaittu eroja ryhmien välillä.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Perera R, Bullen C ym. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD000146 «PMID: 23152200»PubMed
  2. Caldwell BO, Adamson SJ, Crane J. Combination rapid-acting nicotine mouth spray and nicotine patch therapy in smoking cessation. Nicotine Tob Res 2014;16:1356-64 «PMID: 24872027»PubMed