Takaisin

Bupropioni vieroituslääkkeenä tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Annamari Rouhos
19.6.2018

Näytön aste: A

Bupropioni on tehokas vieroituslääke tupakoinnin lopettamisessa.

Cochrane-katsauksessa «Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepr...»1 on arvioitu yhteensä 65 bupropionia koskevaa tutkimusta. 44 tutkimuksessa, joissa bupropionia verrattiin lumelääkitykseen, bupropioni oli merkittävästi lumelääkettä tehokkaampi, (N = 13 728, RR 1,62; 95 % luottamusväli 1,49–1,76).17 tutkimusta raportoi 6 kuukauden seuranta-ajan ja 27 tutkimusta 12 kuukauden seuranta-ajan. 8 tutkimuksessa, joissa verrattiin bupropionia nikotiinikorvaushoitoon, ei todettu merkittävää tehoeroa näiden välillä (N = 4 096, RR 0,96; 95 % luottamusväli 0,85–1,09). Tehoeroa ei todettu minkään yksittäisen nikotiinikorvausvalmisteen ja bupropionin välillä, mutta nikotiinilaastarin ja imeskelytabletin yhdistelmään verrattuna bupropionin teho oli heikompi (2 tutkimusta, RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,55–0,98). Nikotiinikorvaushoitoon liitetyn bupropionin ei todettu tehostavan tupakoinnin lopettamisessa onnistumista pelkkään nikotiinikorvaushoitoon verrattuna (12 tutkimusta, N = 3 487, RR 1,9; 95 % luottamusväli 0,94–1,51), joskin näiden tutkimusten potilasaineisto oli tavanomaista haastavampaa (muun muassa skitsofreniaa sairastavia, alkoholiriippuvaisia). 4 tutkimuksessa, jossa bupropionia verrattiin varenikliiniin, sen teho todettiin varenikliinia heikommaksi (N = 1 810, RR 0,68; 95 % luottamusväli 0,56–0,83). Nortriptyliiniin verrattuna bupropioni todettiin samantehoiseksi (3 tutkimusta, N = 417, RR 1,30; 95 % luottamusväli 0,93–1,82).

Pidempikestoisella (6–12 kuukautta) bupropionihoidolla ei ole todettu selvää tehoa relapsinestossa (7 tutkimusta, N = 1 959, RR 1,15; 95 % luottamusväli 1,00–1,33).

Bupropionia käyttävillä lopettajilla painon nousu oli vähäisempää kuin lumelääkettä saavilla, mutta tämä vaikutus säilyi vain lääkityksen keston ajan. Tutkimukset on tehty pääasiassa henkilöillä, jotka ovat tupakoineet vähintään 10 savuketta/vrk, hoidon kesto on ollut pääasiassa 7–12 viikkoa, ja seurannan kesto 6–12 kuukautta. Bupropioni on hyvin siedetty, ainoastaan unettomuus sekä suun kuivuminen olivat merkittävästi yleisempiä kuin lumelääkkeellä. Bupropioni on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi myös sydän- ja verisuonisairauksia, keuhkoahtaumatautia sekä psykiatrisia sairauksia sairastavilla tehdyissä tutkimuksissa. Sukupuolen ei ole todettu vaikuttavan bupropinin tehoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

EAGLES-tutkimuksessa «Anthenelli RM, Benowitz NL, West R ym. Neuropsychi...»2 bupropionia verrattiin varenikliiniin, nikotiinikorvaushoitoon tai lumelääkkeeseen psykiatrisia sairauksia sairastavilla (N = 4 116) ja sairastamattomilla (N = 4 028). 6 kuukauden seurannassa bupropioni oli kummassakin ryhmässä tehokkaampi kuin lumelääke (OR 1,77; 95 % luottamusväli 1,33–2,36 ja OR 2,00; 95 % luottamusväli 1,54–2,59) ja yhtä tehokas kuin nikotiinikorvaushoito (OR 1,07; 95 % luottamusväli 0,83– 1,39 ja OR 1,02; 95 % luottamusväli 0,81–1,28). Varenikliini oli bupropionia tehokkaampi (OR 1,41; 95 % luottamusväli 1,11–1,79 ja OR 1,49; 95 % luottamusväli 1,20–1,85). Tutkimuksessa ei todettu merkittäviä neuropsykiatrisia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000031 «PMID: 24402784»PubMed
  2. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R ym. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016;387:2507-20 «PMID: 27116918»PubMed