Takaisin

Nortriptyliini vieroituslääkkeenä tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Annamari Rouhos
19.6.2018

Näytön aste: A

Nortriptyliini on tehokas vieroituslääke tupakoinnin lopettamisessa aikuisilla, joilla ei ole merkittäviä sairauksia.

Cochrane-katsauksessa «Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepr...»1 on analysoitu 10 satunnaistettua tutkimusta (yhteensä 2 619 potilasta), joista 6:ssa nortriptyliiniä on verrattu lumelääkkeeseen ja näistä 3:ssa myös bupropioniin. 4 tutkimuksessa verrattiin nortriptyliinin ja nikotiinikorvaushoidon yhdistelmää lumelääkkeen ja nikotiinikorvaushoidon yhdistelmään. 5 tutkimuksessa raportoitiin hoidon teho 12 kuukauden ja 5 tutkimuksessa 6 kuukauden seurannassa.

Nortriptyliini oli merkittävästi lumelääkettä tehokkaampi (6 tutkimusta, N = 975, RR 2,03; 95 % luottamusväli 1,48–2,78). Nortriptyliinin ja bupropionin tehossa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa (N = 417, RR 1,30; 95 % luottamusväli 0,93–1,82). Nikotiinikorvaushoidon lisääminen nortriptyliinin oheen ei näyttänyt tuovan lisähyötyä (4 tutkimusta, N = 1 644, RR 1,21; 95 % luottamusväli 0,94–1,55).

Kaikissa tutkimuksissa lääkehoidon lisäksi käytettiin yksilö- tai ryhmäohjausta. Tutkimuksissa käytettiin nortriptyliiniä annoksella 75–100 mg/vrk 6–12 viikon ajan. 1 tutkimuksessa osa potilaita jatkoi lääkitystä yhteensä 52 viikon ajan. Pitkäaikaisen (52 viikkoa) ja lyhytaikaisen käytön (12 viikkoa) tehossa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Annos-vastetutkimuksia ei ole tehty.

Tutkimusten potilasaineisto oli valikoitua: tutkimuksista oli suljettu pois nortriptyliinin mahdollisille haittavaikutukselle alttiita potilasryhmiä (muun muassa sydän- ja verisuonisairaudet, kilpirauhassairaudet, maksasairaudet, kouristuskohtaukset, glaukooma ja virtsaretentio). 8 tutkimuksesta oli suljettu pois aktuellia depressiota sairastavat, mutta useimmissa tutkimuksissa aiemmin sairastettu depressio ei ollut este osallistumiselle. 1 tutkimuksen kaikki osallistujat (N = 425) olivat miesvankeja. Tutkimuksiin osallistuneet potilaat olivat yli 18-vuotiaita ja olivat tupakoineet vähintään 10 savuketta/vrk.

Näissä valikoiduissa potilasaineistoissa nortriptyliini oli hyvin siedetty ja turvallinen. Tutkimuksissa 4–12 % keskeytti lääkityksen haittavaikutusten vuoksi. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat suun kuivaminen, uneliaisuus ja ummetus. Lääkkeen teho ei ole riippuvainen mahdollisesta depressiosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tupakasta vieroitus ei ole Suomessa nortriptyliinin virallinen käyttöindikaatio.

Kirjallisuutta

  1. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000031 «PMID: 24402784»PubMed