Takaisin

Hormonikorvaushoidon vaikutus tromboembolisiin tapahtumiin

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja
27.4.2015

Näytön aste: A

Estrogeenikorvaushoito lisää syvän laskimotukoksen vaaran 2–3-kertaiseksi.

HERS-tutkimus (The Heart and Estrogen/Progestin Replacement study) oli satunnaistettu, sokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus estrogeeni/progestiinihoidon vaikutuksista vaihdevuosien jälkeen. HERS-I:ssä «Hulley S, Furberg C, Barrett-Connor E ym. Noncardi...»1 2 763 potilasta sai hormonihoitoa 4,1 vuoden aikana, ja sitä seuranneessa HERS-II tutkimuksessa «Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL ym. Risks and...»2 seurattiin 2 321 potilasta (eli 93 % edellä mainitun HERS-I tutkimuksen elossa olevista potilaista) yhteensä 2,7 vuoden aikana.

Intention-to-treat-periaatteella laskettu syvän laskimotukoksen suhteellinen vaara (RR) oli 2,66 (95 % luottamusväli 1,41–5,04) HERS-I tutkimuksessa ja 1,40 (95 % luottamusväli 0,64–3,05) HERS-II:ssa eli koko 6,8 vuoden aikana RR oli 2,08 (95 % luottamusväli 1,28–3,40). Potilaista, joilla todettiin tromboembolinen tapahtuma (yhteensä 73 naista), 3 kuoli keuhkoemboliaan 30 päivän aikana «Hulley S, Furberg C, Barrett-Connor E ym. Noncardi...»1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Grodstein F, Stampfer MJ, Goldhaber SZ ym. Prospec...»3lähetettiin kahden vuoden välein kyselykirjeet vuosina 1976–92 yhteensä 112 593 naiselle, jotka olivat iältään 30–55 vuotta tutkimuksen alkaessa vuonna 1976. Syöpää tai sydän- ja verisuonitauteja sairastavat naiset suljettiin pois. Idiopaattisia keuhkoembolioita oli 123.

Postmenopausaalisilla naisilla hormonin käyttöön liittyi kohonnut keuhkoemboliavaara (RR 2,1 (95 % luottamusväli 1,2–3,8), aiempi hormonilääkitys ei lisännyt vaaraa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tapausverrokkitutkimuksessa «Jick H, Derby LE, Myers MW ym. Risk of hospital ad...»4selvitettiin postmenopausaalisen hormonikorvaushoidon vaikutusta lisääntyneeseen tromboemboliavaaraan. Sairaalarekistereistä ja potilasasiakirjoista tutkittiin vuosina 1980–94 sairaalaan laskimoperäisen tukoksen vuoksi lähetettyjen 50–74-vuotiaiden naisten tiedot. Alkuperäisessä analyysissa todettujen 42 potilaan ja heille valittujen 168 verrokin perusteella hormonilääkitykseen liittyi kohonnut vaara (RR 3,6, 95 % luottamusväli 1,6–7,8). Estrogeeniannoksen lisääntyessä RR kohosi. Myös kehon painoindeksin nousu osoittautui vaaraa lisääväksi tekijäksi.

Yhteenvedossa todettiin, että postmenopausaalinen hormonikorvaushoito lisää laskimotukosvaaran 3-kertaiseksi, mutta absoluuttinen vaara on pieni.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Oxfordin alueella tehdyssä tapaus-verrokkitutkimuksessa «Daly E, Vessey MP, Hawkins MM ym. Risk of venous t...»5 tutkittiin kaikki laskimotukoksen vuoksi sairaalaan 2/93–12/94 välisenä aikana lähetetyt 45–64-vuotiaat naiset. Idiopaattisen laskimotukoksen vuoksi lähetetyille 81 naiselle valittiin 146 verrokkia muusta potilasmateriaalista. Lisäksi otettiin mukaan retrospektiivisesti ennen tuota ajankohtaa sairaalaan idiopaattisen laskimotukoksen vuoksi tulleet 22 naista ja heille 32 verrokkia. Postmenopausaalisen hormonikorvaushoidon käyttäjiä oli laskimotukosryhmässä 44 (42,7 %) ja kontrolliryhmässä 44 (24,7 %).

Hormonilääkitystä käyttävillä vaara oli suurentunut (odds ratio 3,5; 95 % luottamusväli 1,8–7,0; p < 0,001). Hormonilääkityksen vasta aloittaneilla vaara oli suurin. Todellinen vaara oli yksi ylimääräinen tukos 5 000 käyttäjää kohti vuosittain.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Hulley S, Furberg C, Barrett-Connor E ym. Noncardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II). JAMA 2002;288:58-66 «PMID: 12090863»PubMed
 2. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL ym. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002;288:321-33 «PMID: 12117397»PubMed
 3. Grodstein F, Stampfer MJ, Goldhaber SZ ym. Prospective study of exogenous hormones and risk of pulmonary embolism in women. Lancet 1996;348:983-7 «PMID: 8855854»PubMed
 4. Jick H, Derby LE, Myers MW ym. Risk of hospital admission for idiopathic venous thromboembolism among users of postmenopausal oestrogens. Lancet 1996;348:981-3 «PMID: 8855853»PubMed
 5. Daly E, Vessey MP, Hawkins MM ym. Risk of venous thromboembolism in users of hormone replacement therapy. Lancet 1996;348:977-80 «PMID: 8855852»PubMed